Ηρακλής Αστακού.: οικονομικός και διοικητικός απολογισμός και η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.ΣΔΕΛΤΙΟΥ   ΤΥΠΟΥ
Την Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει την 07-06-2015 ημέρα  Κυριακή και ώρα 19.00΄ σε αίθουσα του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ οΠΑΓΣ Ηρακλής Αστακού.
Τα θέματα της Γ. Σ είναι οοικονομικός και διοικητικόςαπολογισμός  και η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ διότι το σημερινό  συμβούλιο βρίσκεται σε παραίτηση....

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα τακτοποιημένα οικονομικά μέλη καθώς και αυτάπου θα εγγραφούν προ  της συνελεύσεως και θα πληρώσουν την σύνδρομή τους.

                                            Με εκτίμηση

                                     Το Διοικητικό  Συμβούλιο 


Αναρτήθηκε από 

Σχόλια