Το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ο.Ε.Β Παλαιομάνινας


Το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ο.Ε.Β Παλαιομάνινας, συγκαλεί σε Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη αιρετών μελών του Δ.Σ. Το νέο προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ο.Ε.Β Παλαιομάνινας ορίστηκε με την απόφαση 381063/63298/17-12-19 του Αντιπερ/χη Αιτωλοακαρνανίας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση,

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟΕΒ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Παλαιομάνινα 08-07-2020
Με την απόφαση 381063/63298/17-12-19 του Αντιπερ/χη Αιτωλοακαρνανίας ορίστηκε νέο προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ο.Ε.Β Παλαιομάνινας ως κάτωθι:

Τακτικά Μέλη
Λεωνίδας Νίτσας του Μιχαήλ, Παλαιομάνινα
Δημήτρης Τάγκας του Χρήστου , Αγράμπελλο
Σαμαλέκος Φίλιππος του Ελευθερίου Παλαιομάνινα
Νίκος Μπυκίρης του Ιωάννη Παλαιομάνινα
Φώτης Μπίντας του Χρήστου, Παλαιομάνινα
Αναπληρωματικά Μέλη
Τσάτσος Σωτήριος του Χρήστου Παλαιομάνινα
Σπύρος Γκουτσέλης του Δημητρίου Παλαιομάνινα

‘Εργο του νέου προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, αφού συγκροτηθεί σε σώμα είναι η διεκπεραίωση των τρεχόντων θεμάτων του οργανισμού και κυρίως η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη αιρετών μελών του Δ.Σ σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Για τους λόγους αυτού καλούνται τα τακτικά μέλη σε συνεδρίαση το Σάββατο 11-07-2020 στο κοινοτικό κατάστημα Παλαιομάνινας και ώρα 1900 με μοναδικό θέμα την κατανομή αξιωμάτων-συγκρότηση σε σώμα και σύμφωνα με το καταστατικό.
Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ο.Ε.Β Παλαιομάνινας

Σχόλια