Καταψήφισε τον Προϋπολογισμό του 2021 ο Ερωτόκριτος Γαλουνης...

 Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 8 Μαρτίου,  ο επικεφαλής της ΑξιωματικήςΑντιπολίτευσης καταψήφισε τον Προϋπολογισμό του 2021 


Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Όλες οι πιστώσεις που είναι γραμμένες στον Προϋπολογισμό για εργασίες, υπηρεσίες, προμήθειες και μικρά έργα είναι στα όρια των απευθείας αναθέσεων, εκτός από τα έργα που είναι σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, με αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία του Προϋπολογισμού να εκτελεσθεί με την διαδικασία των απευθείας αναθέσεων».

Βελούτσα

Σχόλια