Εργασίες υδροδότησης της ΤΚ Κουβαρα από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Ξηρομέρου... Η Κοινότητα Κουβαρά του Δήμου Ξηρόμερου, υδροδοτείται από τον κεντρικό αγωγό ύδρευσης του πρώην Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Αγρινίου.

Η ΔΕΥΑ Αγρινίου από το 2018 τοποθέτησε παροχόμετρο στον κεντρικό αγωγό που τροφοδοτεί την Τ.Κ. Κουβαρά , χρεώνοντας το Δήμο Ξηρομέρου.
Θα θυμίσουμε ότι πρόσφατα έγινε και αγωγή της ΔΕΥΑ Αγρινίου κατά του Δήμου Ξηρομέρου για οφειλές τελών ύδρευσης προγενέστερων ετών
Η σημερινή Δημοτική Αρχή κινείται προς την κατεύθυνση υδροδότησης της ΤΚ από το Δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Ξηρομέρου, με επέκταση του υπάρχοντος δικτύου ή και κατασκευή νέας γεώτρησης .

ΒΕΛΟΥΤΣΑ

Σχόλια