Προκήρυξη της ΣΟΧ 3/2021 για κάλυψη 1 θέσης για την πρόσληψη ΠΕ ή ΔΕ (εν ελλείψει) προσωπικού για τα ΚΔΑΠ. Προθεσμία αιτήσεων από Σάββατο 15/5/2021 έως Τρίτη 25/5/2021.

 


Αστακός, 14.5.2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η αριθ. ΣΟΧ 3/2021 (ΑΔΑ 63ΟΗΟΞ15-ΠΓΧ) ανακοίνωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης, για πλήρωση 1 θέσης για την πρόσληψη ΠΕ ή ΔΕ (εν ελλείψει) προσωπικού για τα ΚΔΑΠ, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρµόνιση οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» για το έτος 2020-2021.....

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και συγκεκριμένα από Σάββατο 15/5/2021 έως Τρίτη 25/5/2021.

Επισυνάπτεται το έντυπο της ΣΟΧ3/2021, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλες τις λεπτομέρειες της προκήρυξης, καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για την συμπλήρωση των αιτήσεων.Εκ της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ

Συνημμένα:

898 kB

Σχόλια