ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: ΠΡΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ 2.500.000€ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ;

 

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: ΠΡΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ 2.500.000€  ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ;

Η Δημοτική Αρχή Ξηρομέρου με απευθείας ανάθεση (ΑΔΑΩΦ18ΩΚΖ-ΔΥΩ) ανάθεσε την παροχή υπηρεσίας για ωρίμανση υλοποίησης της δράσης «Ενεργειακή αναβάθμιση και αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων χωρών (οδοφωτισμος ) του Δήμου» σε μελετητική εταιρεία αντί του ποσού των 24.180,00 € με ΦΠΑ.

Στην χτεσινή 20/7/2021 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Δημοτική Αρχή εισήγαγε προς συζήτηση ως 3ο θέμα  την  «Έγκριση έκθεσης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας της ενεργειακής αναβάθμισης του συστήματος οδοφωτισμού με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμου Ξηρομέρου και επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης.»

Είναι φανερό εκ του θέματος ότι η Δημοτική Αρχή επεδίωκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. :

-την  ΕΓΚΡΙΣΗ της ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ που κατέθεσε η μελετητική εταιρεία (αν και ελλιπής)

-την ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ για την υλοποίηση της δράσης αναβάθμιση και αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων χωρών.

Σύμφωνα με την ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ της μελετητικής εταιρείας ο πιο βέλτιστος τρόπος για την υλοποίηση του έργου ήταν η δανειοδότηση του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με 2.500.000 ΕΥΡΩ , με χρόνο αποπληρωμής τα 10 έτη.

Επι του  προτεινομένου βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης  με δανειοδότηση κλήθηκε να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ η Δημοτική Αρχή να προχωρήσει στην ΕΚΚΊΝΗΣΗ των διαδικασιών  δανειοδότησης του  Δήμου Ξηρομέρου

Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο διεξαχθεί σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα με προκλήσεις και αντεγκλήσεις που σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στο θεσμικό του  ρόλο .

Σύσσωμη η Δημοτική αντιπολίτευση εξέφρασε τις αντιρρήσεις της για δανειοδότηση του Δήμου , αλλά και τους προβληματισμούς της για την πραγματική εκτέλεση  της μελέτης

Κατέκρινε την Δημοτική Αρχή για τις συνεχείς απευθείας αναθέσεις Έργων ,με υπογραφές συμβασιούχων και ειδικών  συμβούλων εν άγνοια  της αρμόδιας Υπηρεσίας . Κατήγγειλε ως απαράδεκτο θεσμικά και νομικά  τον παραγκωνισμό της Τεχνικής Υπηρεσίας αλλά και του αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων

Επι του θέματος της συζήτησης ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Π. Τζαχρηστας:

- εξέφρασε την αμφιβολία του ,για την υλοποίηση  της μελέτης , καθώς δεν ήξερε ,δεν ρωτήθηκε, δεν τον  κάλεσαν, δεν ενεπλάκη.  

- θεωρεί ότι η μελέτη  δεν είναι πλήρης και με κόστος μεγάλο 

-διατηρεί τους προβληματισμούς του

Εκ της συζήτησης προέκυψε:

 -ότι ούτε η καθ’ ύλην αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ξηρομέρου ενεπλάκη

-ότι η «έκθεση σκοπιμότητας και βιωσιμότητας» που κατατέθηκε προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο  ήταν ελλιπής

- ότι υπήρχαν και άλλοι πιθανοί τρόποι χρηματοδότησης πέραν των όσων ανέφερε η μελετητική εταιρεία

Εύλογο το ερώτημα ,γιατί δεν αποσυρθεί το θέμα από την Δημοτική Αρχή και να επανέλθει προς συζήτηση:

 - με πλήρη την έκθεση σκοπιμότητας και βιωσιμότητας από την μελετητική  εταιρεία

-με εισηγητική έκθεση από την αρμόδια τεχνική  υπηρεσία και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο

-μετα από διερεύνηση και άλλων τρόπων χρηματοδότησης από την Υπηρεσία σε συνεργασία με άλλους Δήμους Αγρινίου Πρέβεζας κλπ που εκτέλεσαν παρόμοια έργα

Η Δημοτική Αρχή  επιδεικνύοντας αδικαιολόγητη  βιασύνη επέμενε στην άμεση ψήφιση του θέματος ,και ο Δήμαρχος με την συνδρομή του Προέδρου του Δ.Σ. κατέθεσε τροποποιητική πρόταση

Στην ψηφοφορία :

τα μέλη του Δ.Σ. της Συμπολίτευσης ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

τα μέλη του Δ.Σ. αντιπολίτευσης και ο κ ΛΑΙΝΑΣ από τη Συμπολίτευση ΨΗΦΙΣΑΝ ΌΧΙ.

Βελούτσα ....


Σχόλια