ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ : 33 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΩΣ ΚΑΤΑΠΕΙΓΟΝ ΣΕ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

Μετά από παρότρυνση αναγνωστών μας κάναμε  μια "βόλτα¨στη Διαύγεια. Εκεί πράγματι είδαμε κι εμείς  όπως μπορεί να δει και ο  καθείς ότι Αντιδήμαρχος  , που  ορίστηκε μετά από διαδοχικές παραιτήσεις συναδέλφων  του  , στο ένα χρόνο σχεδόν της θητείας του,  υπέγραψε συνολικά  34 Αναρτήσεις πράξεων στη Διαύγεια που αφορούν εργασίες και προμήθειες υλικών αρμοδιότητας του  

Και οι 34 εκ των 34ων  αναρτήθηκαν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος  όπου η   δαπάνη εργασιών και προμηθειών θα προκύψει απολογιστικά

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι 33 εκ των 34 ανατέθηκαν ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ σε δυο μόνο εταιρείες   

👉 Α΄

1.ΑΔΑ: 6ΕΩΗΩΚΖ-Ε23

2.ΑΔΑ: ΨΞΑΥΩΚΖ-ΚΑΛ -

3.ΑΔΑ: 9Ψ9ΨΩΚΖ-ΣΥ8

4.ΑΔΑ: ΨΡΚΧΩΚΖ-ΝΩ7

5.ΑΔΑ: ΩΜΔΩΩΚΖ-ΤΤ2 -

6.ΑΔΑ: Ψ2ΔΕΩΚΖ-0ΚΝ -

7.ΑΔΑ: 6Β1ΙΩΚΖ-Φ2Ο

8.ΑΔΑ: ΨΞΔΑΩΚΖ-ΥΛΓ 

9.ΑΔΑ: ΩΞΧ7ΩΚΖ-2ΘΛ

10.ΑΔΑ: Ω3ΒΝΩΚΖ-Υ3Ο

11.ΑΔΑ: 9Π65ΩΚΖ-ΦΑΦ

12.ΑΔΑ: 6ΓΓΧΩΚΖ-ΤΦΚ

13.ΑΔΑ: 9Α2ΡΩΚΖ-ΖΙ8

14.ΑΔΑ: ΨΖΦΛΩΚΖ-ΑΒ1 -

15.ΑΔΑ: Ψ8ΔΑΩΚΖ-ΓΣ2

16. ΑΔΑ: ΨΠΡ0ΩΚΖ-Κ95

 

 👉 Β΄

΄1.ΑΔΑ: Ψ7Ι2ΩΚΖ-Κ1Λ

2.ΑΔΑ: 957ΛΩΚΖ-7ΓΡ

3.ΑΔΑ: 6ΟΨ8ΩΚΖ-ΞΡ5

4.ΑΔΑ: ΩΦΦ5ΩΚΖ-1ΚΦ

5.ΑΔΑ: ΨΨΕΝΩΚΖ-ΩΒΜ

6.ΑΔΑ: 6ΤΧΗΩΚΖ-ΡΣ0

7ΑΔΑ: ΩΦΕ1ΩΚΖ-Ε8Ω

8ΑΔΑ: 61ΔΕΩΚΖ-ΟΡΔ

9ΑΔΑ: Ω2ΗΦΩΚΖ-Ψ1Ρ

10ΑΔΑ: 60ΔΜΩΚΖ-ΠΣ2

11ΑΔΑ: Ω81ΖΩΚΖ-Υ22

12ΑΔΑ: Ω1Ζ5ΩΚΖ-ΑΝΒ

13ΑΔΑ: 9ΨΩ1ΩΚΖ-6Υ1

15ΑΔΑ: 65ΤΤΩΚΖ-48Β

16ΑΔΑ: 9ΥΙΘΩΚΖ-ΡΤΟ

17 ΑΔΑ: 6Β1ΕΩΚΖ-ΖΕΝ

 

Σαφώς και θα υπάρχουν βάσιμοι λόγοι  που δεν γνωρίζουμε εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής , εμείς απλά μεταφέρουμε ερωτήματα των αναγνωστών μας γιατί  δεν επιλέχτηκαν κι άλλες εταιρείες  με ιδίου αντικειμένου κύκλο εργασιών..

ΒΕΛΟΥΤΣΑ....

Σχόλια  1. Μπείτε στο διαύγεια της κοινωφελους να δείτε ποτε ανέβασε τις αποφάσεις για πολιτιστικά του καλοκαιριού και πόσα λεφτά πέταξαν σε κολλητούς χωρίς να πάρει καννενας χαμπάρι.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου