Κατεπείγουσες… τo 95,65% των οικονομικών επιτροπών του 2021, καταγγέλλει η αντιπολίτευση

 To 95,65% των οικονομικών επιτροπών του 2021 χαρακτηρίστηκαν κατεπείγουσες. Σε αυτή τη καταγγελία προβαίνει η μείζονα αντιπολίτευση του Δήμου Μεσολογγίου επισημαίνοντας ότι τίθεται θέμα νομιμότητας, δημοκρατίας, ηθικής και διαφάνειας. Κάλει μάλιστα το Δήμαρχο Κ. Λύρο να αλλάζει τακτική.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της παράταξης “Δήμος για τα Παιδιά μας”:

Με αφορμή τα δύο χρόνια δημοτικής θητείας σας, επιχειρήσαμε να συλλέξουμε στοιχεία για τη λειτουργία συλλογικών οργάνων του δήμου, διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια τεράστια στρέβλωση στη λειτουργία του βασικού συλλογικού οργάνου του Δήμου, την Οικονομική Επιτροπή, στην οποία προεδρεύει ο ίδιος ο Δήμαρχος. Σαράντα τέσσερις(44) συνεδριάσεις από τις σαράντα έξι(46) του 2021, ποσοστό 95,65% έχουν χαρακτηριστεί επείγουσες χωρίς καμία αιτιολόγηση στη σχετική πρόσκληση όπως αυτό προβλέπεται. Το αυτό συμβαίνει και στο Πνευματικό Κοινωνικό Αθλητικό Κέντρο όπου όλες οι συνεδριάσεις του 2021 είναι έκτακτες. Σε άλλα νομικά πρόσωπα είτε δε συνεδριάζει καθόλου το Διοικητικό τους Συμβούλιο είτε σε αραιά διαστήματα, ενώ μας καταγγέλθηκε και περίπτωση όπου ο ίδιος ο Δήμαρχος εισηγείται θέματα χωρίς καν να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

κε Δήμαρχε σας καλούμε άμεσα να αλλάξετε τακτική. Για λόγους :
● Νομιμότητας. Η λειτουργία των συλλογικών οργάνων καθορίζεται από συγκεκριμένη νομοθεσία και οφείλετε να τη σεβαστείτε.
● Δημοκρατίας. Επιβάλλεται να γίνεται διάλογος στα συλλογικά όργανα και αυτό προϋποθέτει τακτικές συνεδριάσεις οι οποίες δίνουν χρονικό περιθώριο ενημέρωσης και διαλόγου έστω και μέσω αλληλογραφίας.
● Ηθικής. Επιβάλλεται να ενημερώνονται τα μέλη τους για τις εισηγήσεις καθώς και όποιοι άλλοι προβλέπονται από τη νομοθεσία να λαμβάνουν τη σχετική ενημέρωση.
● Διαφάνειας. Οι συνεδριάσεις πρέπει να είναι δημόσιες εκτός αν υφίσταται ειδικός λόγος. Άρα πρέπει να γίνεται έγκαιρα δημόσια ενημέρωση.

Βάλτε ένα φρένο στη θεσμική εκτροπή ώστε τα συλλογικά όργανα να λειτουργήσουν σωστά μετά και τις επερχόμενες αλλαγές στη σύνθεση τους και με συνεδριάσεις δια ζώσης αφού πλέον αυτό προβλέπεται και από τη νομοθεσία. Είναι απαράδεκτο σοβαρότατα θέματα του Δήμου να περνούν από τα συλλογικά όργανα χωρίς καμία συζήτηση απλά δια περιφοράς. Σήμερα απλά σας προειδοποιούμε για να μπείτε στον ίσιο δρόμο, σε περίπτωση όμως μη συμμόρφωσής σας θα αναγκαστούμε να προσφύγουμε στα αρμόδια όργανα ελέγχου και εποπτείας ΟΤΑ και όπου αλλού προβλέπεται από τη νομοθεσία.
Υ.Γ. 1. Για τα θέματα που θίξατε και για τα αφηρημένα στοιχεία που παρουσιάσατε για την κατάσταση του Δήμου θα πάρετε τις απαντήσεις που πρέπει. Επειδή όμως στη ζωή και στην πολιτική υπάρχουν προτεραιότητες εκτιμούμε πως αυτή τη στιγμή πρέπει να επικεντρωθούμε σε ζητήματα πρώτης προτεραιότητας (διαχείριση απορριμμάτων, Δ.Ε.Υ.Α.Μ, λειτουργία θεσμικών οργάνων).

agrinio culture

Σχόλια