Φυτείες: άδικη η κατάργηση των λυκειακών τάξεων

 
Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου, περί συγχωνεύσεων και καταργήσεων σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο ανακοινώθηκε την 13η Μαρτίου 2011, ημέρα Κυριακή, οι Λυκειακές Τάξεις του Γυμνασίου Φυτειών καταργούνται. Η εν λόγω απόφαση του Υπουργείου κρίνεται για αντικειμενικούς λόγους εξαιρετικά άδικη και πλήττει ανεπανόρθωτα τη μαθητική κοινότητα της περιοχής καθώς και την ευρύτερη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη αυτής. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας σύντομη παράθεση επιχειρημάτων βάσει των οποίων κρίνεται άδικη και ασύμφορη η εν λόγω απόφαση του Υπουργείου:  
1.      Το χωριό των Φυτειών απέχει από το Λύκειο Κατούνας 22 χιλιόμετρα, από το Λύκειο Αστακού 33 χιλιόμετρα και από το Αγρίνιο κατ’ ελάχιστον (ανάλογα με τη διαδρομή) 34 χιλιόμετρα. Λαμβάνοντας υπόψη τις χιλιομετρικές αποστάσεις και τη μορφολογική διαμόρφωση της περιοχής ήτοι, έλλειψη κεντρικών οδικών αξόνων, δύσβατοι δρόμοι με πολύχρονη κακή συντήρηση, πεπαλαιωμένο και επικίνδυνο οδικό δίκτυο που συνδέει τις περιοχές, αναδεικνύεται ο εξαιρετικά μεγάλος βαθμός αντικειμενικής δυσκολίας των μαθητών της περιοχής να μεταβούν σε κάποιο από τα προαναφερόμενα σχολεία τα οποία αποτελούν μοναδικές επιλογές.
 
2.      Έως και σήμερα το ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας δεν προβλέπει δρομολόγια από τις Φυτείες προς τον Αστακό, ενώ για την Κατούνα όπου υπάρχει δρομολόγιο, ο Δήμαρχος Ξηρομέρου σε προφορική δήλωση του ρητά αναφέρει ότι δεν θα καλύψει οικονομικά τις μετακινήσεις των μαθητών διότι το Λύκειο της Κατούνας και τα Λύκεια του Αγρινίου ανήκουν σε διαφορετικούς δήμους.
 
3.      Να σημειωθεί το γεγονός της τοπικιστικής αντιπαλότητας και έντονης διαμάχης  μεταξύ των χωριών Φυτείες και Κατούνα δεδομένων της διαφορετικότητας των πολιτιστικών στοιχείων της ευρύτερης περιοχής. Προσφάτως, μεγάλος αριθμός μαθητών, δηλώνουν επίσημα στη διοικητική αρχή του σχολείου Φυτειών ότι σαφέστατα προτιμούν να διακόψουν τη φοίτησή τους αντί να συνεχίσουν στο Λύκειο Κατούνας. Σε τοπικό επίπεδο θα πρέπει καταστάσεις όπως η προαναφερόμενη να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.
 
4.      Πασίδηλο είναι επίσης ότι οι γονείς των μαθητών δε δύνανται να επωμιστούν την οικονομική επιβάρυνση μιας τέτοιας μετάβασης καθότι πολλοί εξ αυτών έχουν περισσότερα από ένα παιδιά στο σχολείο. Μεγάλος αριθμός οικογενειών, δεδομένης της απόφασης κατάργησης, σχεδιάζουν τη μετακίνησή τους στην πόλη του Αγρινίου, γεγονός το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα τον οικονομικό, δημογραφικό και αναπτυξιακό μαρασμό της περιοχής.
 
5.      Να σημειωθεί ότι το σχολείο είναι εξαιρετικά λειτουργικό και επανδρωμένο με σύγχρονες βιβλιοθήκες, εργαστήρια πληροφορικής και φυσικών επιστημών και διαθέτει εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας.
6.      Να ληφθεί υπόψη ότι και οι τρεις Λυκειάκες Τάξεις  λειτουργούν κανονικά με επαρκή αριθμό μαθητών (43 στο σύνολο την παρούσα χρονική χρονιά) τα τελευταία 10 χρόνια. 
  Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, παρακαλούμε τους ιθύνοντες όπως επανεξετάσουν την κατάργηση του συγκεκριμένου σχολείου. Αναμένοντας τις δικές κρίσεις και αποφάσεις, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση του εξαιρετικά σημαντικού θέματος.
Σύλλογος Διδασκόντων των Λ.Τ. Γυμνασίου Φυτειών

Σχόλια