Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ξηρομέρου

1.         Σε εκτέλεση του άρθρου 76 παραγρ 3 του σχετικού συγκαλείται η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου την 10 Απρ 2011 και ώρα 11.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου
2.         Μοναδικό θέμα συζήτησης: ΄΄Οικονομική κατάσταση του Δήμου Ξηρομέρου και  καθορισμός προτεραιοτήτων ενόψει σύνταξης τεχνικού προγράμματος και  κατάθεσης προυπολογισμού τρέχοντος έτους΄΄

Σχόλια