Διαρκές περιβαλλοντολογικό έγκλημα στη Λίμνη Αμβρακία


                                         
                    ΠΡΟΣ

                                    Τον Δήμαρχο Ακτίου - Βόνιτσας
                          κ. Νίκο  Σολδάτο    
                         300 02  Βόνιτσα  

                           ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:

1)            Αντιπεριφερειάρχη κ. Βασίλειο Αντωνόπουλο
2)            Πρόεδρο  &  Μέλη  Δημοτικού Συμβούλιου Δήμου Ακτίου –       Βόνιτσας
3)            Πρόεδρο και Μέλη  της Τοπικής Κοινότητας Κονοπίνας
4)            κ. Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος  Κατούνας
5)            Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ξηρομέρου   
6)            Πολιτιστικό Σύλλογο Κατούνας
7)            Σύλλογο  Φίλων Βελανιδιάς και Περιβάλλοντος «Η Αμαδρυάδα».

Θέμα:      « Διαρκές περιβαλλοντολογικό έγκλημα στη Λίμνη Αμβρακία ».-

Σχετ.:  α) Το από 22 Απριλίου 2009 έγγραφο του κ. Μάκη  Λούντζη προς την  Νομαρχ. Αυτοδ/ση Αιτ/νίας
              β)  Το από 23 Απριλίου 2009 έγγραφό μας, προς τον Δήμαρχο του Δήμου Μεδεώνος.
             γ)  Η από 28 Απριλίου 2009  Έκθεση  Αυτοψίας.
             δ)  Το υπ’ αριθμ.  οικ. 1330/Κ64  Από 11 Μαϊου 2009 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος της
                  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  Αιτ/νίας, προς τον Δήμο Μεδεώνος.-
              Κύριε Δήμαρχε,

ü            Σας γνωρίζουμε ότι, στη Λίμνη Αμβρακία και στη παραλίμνια περιοχή εδαφικής αρμοδιότητας της Τοπικής Κοινότητας Κονοπίνας, του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας και συγκεκριμένα στον αιγιαλό «Χαλιάς», διαπιστώθηκε κατά τη πρόσφατη επίσκεψή μελών του Συλλόγου μας, εκσκαφές αμμοχαλικοληψίας με πρόσφατα αποτυπωμένα ίχνη του σκαπτικού οχήματος που έκανε εξόρυξη, με καταστροφή του μοναδικού –ίσως- γιαλού λίμνης με χαλίκι στην πατρίδα μας και σοβαρή αλλοίωση του περιβάλλοντος.

ü            Ενημερωτικά σας γνωρίζουμε ότι, κατά το πρόσφατο παρελθόν (Απρίλιος 2009), ο συγκεκριμένος αιγιαλός της Λίμνης,  είχε υποστεί εκ νέου εκτεταμένες αμμοχαλικοληψίες από “άγνωστους δράστες”, οι οποίοι προσέφυγαν στην εύκολη και “δωρεάν λύση”, για την εξασφάλιση μεγάλων ποσοτήτων αδρανών υλικών από τον αιγιαλό, προκαλώντας προοδευτικά ανεπανόρθωτη και μη αναστρέψιμη καταστροφή στο περιβάλλον και στο οικοσύστημα της Λίμνης.

o             Ύστερα από καταγγελίες του Συλλόγου μας, αλλά και ευαισθητοποιημένων πολιτών, η  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, απέστειλε κλιμάκιο για επιτόπια αυτοψία απαρτιζόμενο από τον Τ.Ε. Εργοδηγό κ. Μπλαχούρα Νίκο και τον Τ.Ε. Τοπογράφο Μηχανικό κ. Αγιώτη Δημήτρη, παρουσία της απελθούσης  Δημοτικής  Αρχής, στην οποία συνεστήθει εγγράφως να φράξει την είσοδο για τα οχήματα στον αιγιαλό, να καθαρίσει την παραλία από απορριφθέντα σκουπίδια και να τοποθετήσει ενημερωτική  πινακίδα που θα επισημαίνει  την απαγόρευση της αμμοληψίας κλπ, ενέργειες  που ΔΥΣΤΥΧΩΣ  δεν έχουν εισέτι υλοποιηθεί.

ü            Κύριε Δήμαρχε, επειδή, η Λίμνη Αμβρακία λόγω του ειδικού οικολογικού ενδιαφέροντός της, υπόκειται και προστατεύεται από τη συνθήκη Natura 2000 με α/α καταχώρησης 152 και κωδικό GR2310007 SCI, και επειδή εγκυμονεί ο κίνδυνος διατάραξης του οικοσυστήματος της περιοχής, παρακαλούμε όπως εξετάσετε-ερευνήσετε το θέμα και ενεργήσετε άμεσα, για την πρόληψη των αυθαιρεσιών που υπονομεύουν το δημόσιο συμφέρον και την ποιότητα ζωής των συμπατριωτών μας.
o             Επισυνάπτονται για την πληρέστερη ενημέρωσή σας τα ανωτέρω σχετικά με φωτογραφίες τραβηγμένες την 23/4/2011 και παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

    Το Διοικητικό  Συμβούλιο

Με εκτίμηση

Σχόλια