Ενίσχυση και αναβάθμιση των Πυροσβεστικών


Ερώτηση κατέθεσε ο Βουλευτής Ανδρέας Μακρυπίδης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστο Παπουτσή με θέμα την ενίσχυση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Με την ερώτηση του ο Βουλευτής ζητά να ιδρυθεί άμεσα Πυροσβεστικό Kλιμάκιο στον Αστακό, να λειτουργήσει σε 24-ωρη βάση το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θέρμου και να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Αγρινίου και Μεσολογγίου.
Συγκεκριμένα ο Ανδρέας Μακρυπίδης αναφέρει στην ερώτηση του τα εξής: «O Νομός Αιτωλοακαρνανίας με εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης που αποτελούν ένα φυσικό πλούτο μοναδικής περιβαλλοντικής αξίας, είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση Νομός της Ελλάδας. Η ιδιαίτερη γεωμορφολογία της περιοχής, οι μεγάλες αποστάσεις και η εκτεταμένη δασοκάλυψη, εγκυμονούν υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.
Συνεπώς για να προστατευθεί ο φυσικός πλούτος του Νομού απαιτείται ενισχυμένη αντιπυρική προστασία, ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο. Για τον σκοπό αυτό, καθίσταται αναγκαία η αναβάθμιση και η ενίσχυση της λειτουργίας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού, με το αναγκαίο και επαρκές προσωπικό, καθώς και η ίδρυση Κλιμακίων όπου είναι απαραίτητο .

Ενδεικτικά, ενώ στην περιοχή του Αστακού Αιτωλοακαρνανίας υπάρχουν μεγάλες δασικές εκτάσεις, όπως το γνωστό, ιδιαιτέρου κάλλους και μεγάλης περιβαλλοντικής αξίας Δρυόδασος (Βελανιδόδασος) και ταυτόχρονα λειτουργεί ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας, η περιοχή καλύπτεται επιχειρησιακά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεσολογγίου, όπου χρειάζεται τουλάχιστον μία ώρα για να επέμβει. Για την κάλυψη όλων αυτών των αναγκών κρίνεται εξαιρετικά επιβεβλημένη η ίδρυση Πυροσβεστικού Κλιμακίου στην περιοχή του Αστακού.
Επίσης, σημαντικά προβλήματα παρουσιάζονται στη λειτουργία του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Θέρμου. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την τουριστική και όχι μόνο, ανάπτυξη της περιοχής τα τελευταία χρόνια, καθιστούν αναγκαία την λειτουργία του σε 24ωρη βάση.
Τέλος κρίνεται αναγκαία η αναβάθμιση της Π.Υ. Αγρινίου και της Π.Υ. Μεσολογγίου , με κατασκευή σύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση τους, αλλά και με αύξηση των οργανικών θέσεων και περισσότερα οχήματα ώστε να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες πυρόσβεσης.»

Σχόλια