ΤΟΕΒ Χρυσοβίτσας


Φέτος δεν θα λειτουργήσει το αρδευτικό έργο στον κάμπο του χωριού μας. Στην απόφαση αυτή οδηγήθηκε η Γενική Συνέλευση λόγω των σημαντικών χρεών που έχουν συσσωρευθεί και της παρόδου της καλλιεργητικής περιόδου. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό για τους συγχωριανούς και τους κατοίκους της γύρω περιοχής. Για να μην οδηγηθούμε πάλι σε ανάλογη απόφαση και για να μη ξαναζήσουμε αυτή την κατάσταση θα πρέπει:
1) Η διοίκηση να κινηθεί έγκαιρα -από τώρα- για να μπουν υδρόμετρα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί η κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος στο μισό περίπου.
2) να παρθεί η απόφαση για την επαναλειτουργία του έργου στη νέα καλλιεργητική περίοδο οπωσδήποτε πριν το τέλος Φεβρουαρίου.
3) να εκμεταλλευθεί η διοίκηση την ρύθμιση της οφειλής προς τη ΔΕΗ που επιτεύχθηκε με την παρέμβαση του βουλευτή κ. Ανδρέα Μακρυπίδη.
 4) να περιοριστούν στο ελάχιστο οι δαπάνες και τα λειτουργικά έξοδα του ΤΟΕΒ.
Όταν η Διοίκηση αποφασίσει να ελέγξει τη σπατάλη, καθιερώνοντας ένα δίκαιο τρόπο άρδευσης (με υδρόμετρα) και περιορίζοντας τα λειτουργικά του έξοδα, το ΤΟΕΒ θα φθάσει σε λίγα χρόνια όχι μόνο να αποσβέσει τα χρέη του αλλά θα φθάσει και στο σημείο να μειώσει ακόμα και το σημερινό κόστος ποτίσματος κατά στρέμμα.

Σχόλια