Ακατάλληλο το νερό στη Χρυσοβίτσα


Εντελώς ακατάλληλο είναι το νερό της δεξαμενής που έρχεται στα σπίτια των κατοίκων. Αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κανείς από τα φίλτρα νερού που τοποθετούν οι κάτοικοι  στις βρύσες και τα οποία μαυρίζουν μέσα σε λίγες μέρες. Αυτό αποτελεί και μια αναμφισβήτητη απόδειξη ότι το νερό δεν είναι καθαρό και η δεξαμενή θέλει άμεσα χλωρίωση και καθάρισμα. Ο Δήμος τι λέει γι’ αυτό και τις μεγάλες ευθύνες που τον βαραίνουν

Σχόλια