Να δοθεί τριετής παράταση στα δάνεια του ΤΕΜΠΜΕ


Ερώτηση κατέθεσε ο Βουλευτής Ανδρέας Μακρυπίδης προς τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ.Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, με την οποία ζητάει να χορηγηθεί παράταση αποπληρωμής τριών (3) ετών στα δάνεια του ΤΕΜΠΜΕ προκειμένου η αποπληρωμή να επεκταθεί στα έξι (6) χρόνια από τρία (3) που ισχύουν σήμερα. Επίσης ο Ανδρέας Μακρυπίδης ζητάει να αναπροσαρμοστούν ευνοϊκά για τις επιχειρήσεις οι όροι των συγκεκριμένων δανείων (π.χ. επιτόκιο κ.λ.π).
Συγκεκριμένα ο Ανδρέας Μακρυπίδης αναφέρει στην ερώτηση του τα εξής: «Τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, βιώνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Νομού Αιτωλοακαρνανίας,  με επιπτώσεις κύρια στην ρευστότητα τους, αδυνατώντας στην πλειονότητα τους να ανταποκριθούν στις τρέχουσες υποχρεώσεις και τα λειτουργικά έξοδα τους.
Πολλές επιχειρήσεις του Νομού, αντιμέτωπες με τις ασφυκτικές πιστωτικές συνθήκες των τελευταίων χρόνων, χρηματοδοτήθηκαν με τα δάνεια που το Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) χορήγησε σε επιχειρήσεις το 2008 και 2009 και τα οποία έχουν τριετή περίοδο αποπληρωμής, αλλά και σε νεότερα προγράμματα του Ταμείου
Έκτοτε οι συνθήκες στην αγορά έχουν επιδεινωθεί κατά πολύ. Σήμερα, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις του Νομού που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ (και νυν ΕΤΕΑΝ ΑΕ) αντιμετωπίζουν προβλήματα εξυπηρέτησης των συγκεκριμένων δανείων που φθάνουν μέχρι και σε αδυναμία αποπληρωμής , εξαιτίας της εκτεταμένης και συνεχώς αυξανόμενης ύφεσης και της μειωμένης αγοραστικής ζήτησης. Έτσι, οι όροι των δανείων του ΤΕΜΠΜΕ που συμφωνήθηκαν και τα συμφωνηθέντα χρονικά περιθώρια καθίστανται πλέον ανεφάρμοστα στην πράξη.
Προκειμένου να μην οδηγηθεί η τοπική οικονομία του Νομού Αιτωλοακαρνανίας σε πλήρες αδιέξοδο, με τραγικές συνέπειες όπως το περαιτέρω κλείσιμο επιχειρήσεων και η απώλεια θέσεων εργασίας, πρέπει να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις του Νομού, αλλά και πανελλαδικά, μέσα από την χορήγηση παράτασης της αποπληρωμής των δανείων προς το ΤΕΜΠΜΕ κατά τρία (3) χρόνια (δηλαδή να επεκταθεί η αποπληρωμή στα έξι (6) χρόνια συνολικά, από τα τρία (3) που ισχύουν σήμερα.) και με ταυτόχρονη ευνοϊκή αναπροσαρμογή των λοιπών όρων (π.χ. επιτόκιο κ.λ.π.) για τις επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη λύση πέρα το ότι συμβάλλει στην επιβίωση των επιχειρήσεων εξυπηρετεί και το δημόσιο συμφέρον.»

Σχόλια