Πρόσκληση Δ.Σ. Δήμου Ξηρομέρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΡΙΘ. 19 / 2011

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε Τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο την (9η) του Μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ...
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα) σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 για λήψη Απόφασης στα κάτωθι θέματα:

1. Εκλογή Εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας.

2. Συζήτηση για την χωματερή Αστακού βάσει της 106/2011 απόφασης Δ.Σ. Ξηρομέρου.

3. Βεβαίωση Εκτέλεσης Σύμβασης και Αναγνώριση οφειλής της αμοιβής των μηνών Μάιου και Ιουνίου για τους εργολάβους αποκομιδής απορριμμάτων της Δημοτικής Ενότητας Αστακού.
(Εισηγητής κ. Λιβάνης Φώτιος).

4. Συζήτηση για την πεζογέφυρα στον οικισμό Ριβίου της Τ.Κ. Παπαδάτου.
(Εισηγήτρια κα Καραπάνου- Κολοβού).

5. Συζήτηση της 51/2011 απόφασης Δ.Κ. Αστακού περί «Προστασία Παράδρομου Αερογέφυρας Αστακού»

6. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011.

7. Απόδοση ποσού από Κ.Α.Π. στο Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Περιβάλλον και Αθλητισμός, Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου»
(Εισηγήτρια κ. Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά).

8. Αίτηση του κ. Μπέτση Χρήστου του Ευσταθίου για την χορήγηση υποτροφίας Κληροδοτήματος κ. Βασιλικής Λιδωρίκη.
(Εισηγητής κ. Γαζέτας Παναγιώτης).

9. Έγκριση της 15/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξηρομέρου περί «Γνωμοδοτήσεως εγκρίσεως Περιβαλλοντικών όρων δραστηριότητας "Αρτοποιείο" της επιχείρησης "Ζαμπέλη Παναγιώτας" εντός οικισμού Μύτικα».
(Εισηγήτρια κ. Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά).

10. Αίτηση του κ. Μπάκα Νικόλαου του Βασιλείου για χορήγηση παροχής ύδρευσης στην Τ.Κ. Καραϊσκάκη.
(Εισηγητής κ. Λιβάνης Φώτιος).

11. Αίτηση του κ. Μπάκα Ηλία του Βασιλείου για χορήγηση παροχής ύδρευσης στην Τ.Κ. Καραϊσκάκη.
(Εισηγητής κ. Λιβάνης Φώτιος).

12. Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη του Δήμου Ξηρομέρου για την κάλυψη των απαιτήσεων και την λήψη επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου.
(Εισηγητής κ. Λιβάνης Φώτιος).

13. Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη του Δήμου Ξηρομέρου για την σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου οικ. έτους 2011-2014.
(Εισηγητής κ. Λιβάνης Φώτιος).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Μουρκούσης Βασίλειος

Στην συνεδρίαση αυτή καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. κα. Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά – Ενταύθα
2. κ. Φώτιο Π. Λιβάνη – Ενταύθα
3. κ. Ιωάννη Α. Ζορμπά – Αθήνα
4. κ. Ανδρέα Α. Μαγγίνα – Ενταύθα
5. κ. Σπύρο Γ. Λυμπεράτο – Ενταύθα
6. κ. Ζώη Χ. Μητσάνη – Ενταύθα
7. κ. Νικόλαο Β. Μπίτα – Παλαιομάνινα
8. κ. Γιώτη Αλέξανδρο - Ενταύθα
9. κ. Σπύρο Θ. Λύτρα – Ενταύθα
10. κ. Ηλία Α. Ταμπάκη – Πειραιάς
11. κ. Σπύρο Α. Καϋμενάκη – Μύτικας
12. κ. Στυλιανός Παπαναστάσης– Ενταύθα
13. κ. Παναγιώτη Ε. Γαζέτα – Ενταύθα
14. κα. Ευθυμία Χ. Καραπάνου-Κολοβού – Θεσ/κη
15. κ. Αναστάσιο Χ. Κατσιπάνο – Αγρίνιο
16. κ. Ιωάννη Γ. Λύτρα – Αγρίνιο
17. κ. Κων/νο Β. Κυριάκο – Βασιλόπουλο
18. κ. Κων/νο Θ. Μπαμπούρη – Ενταύθα
19. κ. Απόστολο Π. Ντίνο – Ενταύθα
20. κ. Κων/νο Ι. Λαϊνά - Ενταύθα
21. κ. Ερωτόκρ. Π. Γαλούνη - Αρχοντοχώριο
22. κ. Ελευθ. Δ. Κατσαούνη - Μύτικας
23. κ. Θωμά Ι. Ρετούλη - Αρχοντοχώριο
24. κ. Παναγιώτη Ι. Τζαχρήστα - Φυτείες
25. κ. Παντελή Κ. Ψηλό - Φυτείες
26. κ. Γεράσιμο Δ. Βότση - Ενταύθα

ΚΟΙΝ/ΣΗ:
Πρόεδρος Δ.Κ. Αστακού
Πρόεδρος Τ.Κ. Καραϊσκάκη
Πρόεδρος Τ.Κ. Φυτειών
Πρόεδρος Τ.Κ. Μύτικα
Πρόεδρος Τ.Κ. Παπαδάτου


Διαβάστε περισσότερα: http://www.astakos-news.gr/2011/09/blog-post_3203.html#ixzz1XAVS2rgb

Σχόλια