Προβληματισμός για το Κέντρο Υγείας Κατούνας

Προβληματίζει ιδιαίτερα πολίτες και φορείς η κατάσταση του Κέντρου Υγείας της Κατούνας. Η έλλειψη ιατρών (υπηρετούν μόλις τρεις) ουσιαστικά καθιστά αδύνατη την κάλυψη των εφημεριών με ότι αυτό συνεπάγεται για τους πολίτες μιας περιοχής που βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από τα πλησιέστερο Νοσοκομεία.
Το Κέντρο Υγείας πλέον υπολειτουργεί και ο κίνδυνος να μείνουν χωρίς επαρκή ιατρική κάλυψη (ειδικά την περίοδο των Χριστουγέννων) 10000 περίπου κατοικοι είναι σοβαρός.
Φορείς και πολίτες αναμένουν πλέον την υλοποίηση των υποσχέσεων του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ Δημήτρη Κατσικόπουλου. Προχθές τον επισκέφθηκαν ο δήμαρχος Ακτίου-Βόνιτσας Νίκος Σολδάτος, ο αντιδήμαρχος Κ.Τζαβαλάς και η Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας. Άλλωστε και ο ίδιος θορυβημένος από την έκταση του προβλήματος επισκέφθηκε πρόσφατα το Κέντρο Υγείας και είδε ιδίοις όμμα σι την κατάσταση.

Σχόλια