Πρόταση του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή για την απαλλαγή επιβάρυνσης της πρώτης κατοικίας από την έκτακτη εισφορά


Επιστολή προς όλους τους Βουλευτές απέστειλε ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, στην οποία προτείνει την κατάθεση τροπολογίας με σκοπό την απαλλαγή επιβάρυνσης της πρώτης κατοικίας από το τέλος ακινήτων, εφόσον τηρούνται ορισμένα κριτήρια.
Συγκεκριμένα ο κ. Π. Κουρουμπλής αναφέρει ότι η απόκτηση πρώτης κατοικίας αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για κάθε ελληνική οικογένεια, ενώ  είναι γνωστό πως στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα ακίνητα αυτά δεν προέρχονται από κληρονομιά, αλλά έχουν αγοραστεί με τη χρήση υψηλότοκων στεγαστικών δανείων που στις περισσότερες των περιπτώσεων αποπληρώνονται σε βάθος χρόνου.
Προκειμένου η επιβολή του έκτακτου φόρου ακινήτων να μην εφαρμόζεται επί δικαίων και αδίκων, ο κ. Π. Κουρουμπλής προτείνει σε προσεχές Σχέδιο Νόμου να κατατεθεί τροπολογία με τη συνυπογραφή όλων των πτερύγων του ελληνικού Κοινοβουλίου στην οποία θα προτείνεται η  απαλλαγή επιβάρυνσης της πρώτης κατοικίας έως του εμβαδού των 100 τ.μ. και εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 30.000€. Σε περίπτωση που το εμβαδόν του ακινήτου υπερβαίνει τα 100 τ.μ., αλλά τηρείται το οικονομικό κριτήριο, ο ιδιοκτήτης καλείται να πληρώσει μόνο τη διαφορά (δηλαδή το ποσό του τέλους θα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των επιπρόσθετων τετραγωνικών μέτρων επί του συντελεστή του ειδικού τέλους που αντιστοιχεί στην τιμή ζώνης του ακινήτου και επί το συντελεστή προσαύξησης που αντιστοιχεί στην παλαιότητα του ακινήτου). 
 Επιπροσθέτως, προτείνεται η αύξηση του ειδικού τέλους που αντιστοιχεί στην τιμή ζώνης του ακινήτου, από 16€/τ.μ. σε 20€/ τ.μ. για περιοχές με υψηλές αντικειμενικές αξίες.  
Ο κ. Π. Κουρουμπλής επισημαίνει πως η εν λόγω τροπολογία με τις όποιες επιφυλάξεις της συνταγματικότητας ή μη του μέτρου, θα προσδώσει την απαραίτητη κοινωνική παράμετρο και θα εμπεδώσει το αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης.

Σχόλια