Ανδρέας Μακρυπίδης: «Η δημιουργία ΚΕΠΑ στο Νομό Αιτ/νίας είναι μια πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης.»
Θετική απάντηση έλαβε ο Βουλευτής Ανδρέας Μακρυπίδης στην ερώτηση που είχε καταθέσει προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γιώργο Κουτρουμάνη με την οποία ζητούσε τη δημιουργία Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας.
Η ερώτηση του Βουλευτή είχε προκύψει ύστερα από την εξαίρεση του Νομού από τα σημεία που θα λειτουργήσει υγειονομική επιτροπή στο πλαίσιο του νέου φορέα. Επίσης ο κ.Μακρυπίδης είχε επισημάνει ότι πρέπει να καταργηθεί το παράβολο που προβλέπεται για την αίτηση αξιολόγησης αναπηρίας για όσους αναπήρους δεν έχουν ασφαλιστικό φορέα.
Η απάντηση είναι θετική και για τα δύο θέματα, τα οποία ήδη δρομολογήθηκαν. Συγκεκριμένα ο Υπουργός Εργασίας δεσμεύετηκε για την άμεση λειτουργία ΚΕΠΑ στο Αγρίνιο αναφέροντας μεταξύ άλλων τα εξής: «Η Διοίκηση του ΙΚΑ, γνωρίζοντας τις ανάγκες που έχουν προκύψει από το νέο θεσμό του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των πολιτών. Για το λόγο αυτό δημιουργούνται άμεσα σε όλη την Ελλάδα νέα σημεία ΚΕΠΑ, ένα εκ των οποίων θα λειτουργήσει και την πόλη του Αγρινίου
Τέλος, σχετικά με την εξαίρεση από τη συνδρομή των 46,14 € όσων αναπήρων δεν έχουν ασφαλιστικό φορέα επισημαίνεται από τον Υπουργό ότι «...θα καταβάλλεται από τους πολίτες μόνο στις περιπτώσεις που αυτοί προσφεύγουν στις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ, για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πέραν της χορήγησης σύνταξης αναπηρίας από τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα ή για τα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης, όπως είναι π.χ. ατέλειες, φορολογικές ελαφρύνσεις κ.λ.π.. Επίσης με το υπ’αριθμ. Π51/99/1380/29-9-11 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Κοινωνικής Εργασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δίνονται περαιτέρω οδηγίες για τη διαχείριση των περιπτώσεων απόρων και ανασφάλιστων πολιτών, οι οποίοι δεν θα υποχρεούνται στην καταβολή του ποσού των 46,14 €
Ο κ. Μακρυπίδης εκφράζει την ικανοποίηση του για τη θετική αντιμετώπιση του προβλήματος γιατί έτσι θα αποφευχθεί η ταλαιπωρία, η αναστάτωση και η καταπόνηση των ασθενών που δημιουργούσε η μετακίνηση τους στην Πάτρα, αλλά και η οικονομική επιβάρυνση των απόρων και ανασφάλιστων πολιτών.

Σχόλια