Ανδρέας Μακρυπίδης: «Σημαντική ανάσα στα δάνεια σεισμόπληκτων επιχειρήσεων των Νομών Αιτ/νίας, Αχαϊας και Ηλείας.»Υλοποιήθηκε η δέσμευση της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών για επιμήκυνση της Εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τα δάνεια των Σεισμόπληκτων Επιχειρήσεων που είχαν χορηγηθεί σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, αλλά και Αχαΐας και Ηλείας, που επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό της 8ης Ιουλίου 2008, αφού υπογράφτηκε η σχετική υπουργική απόφαση.
Η συγκεκριμένη δέσμευση είχε προκύψει ύστερα από Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Ανδρέα Μακρυπίδη προς το Υπουργείο Οικονομικών με την οποία ζητούσε την χορήγηση διετούς αναστολής στη καταβολή των δόσεων των συγκεκριμένων δανείων αφού η σημερινή ρευστότητα των εν λόγω επιχειρήσεων είναι ανύπαρκτη λόγω της ύφεσης. Τα συγκεκριμένα δάνεια προέβλεπαν διετή περίοδο χάριτος στους όρους παροχής τους, η οποία έληξε το τέλος του 2010. Κατόπιν τούτου, τα πιστωτικά ιδρύματα απαίτησαν την καταβολή της Α’ δόσης του δανείου μέχρι την 30η Ιουνίου του 2011 και της Β’ δόσης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2011.
Ο Βουλευτής είχε επανειλημμένα καλέσει την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών να σκύψει πάνω στο σοβαρό αυτό πρόβλημα που αφορά εκατοντάδες επιχειρήσεις των Νομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και είχε προτείνει την ταυτόχρονη επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας των δανείων και της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου τόσο για τις ληξιπρόθεσμες όσο και για τις επόμενες δόσεις, προκειμένου να μην βρεθούν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις σε πιστωτικό και εμπορικό αδιέξοδο, και για να υπάρξει η δυνατότητα αποπληρωμής των εν λόγω δανείων, υπό καλύτερες συνθήκες.
Να υπενθυμίσουμε ότι ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ.Σαχινίδης είχε δεσμευτεί για την υλοποίηση του συγκεκριμένου αιτήματος του Βουλευτή αναφέροντας κατά την απάντηση της σχετικής ερώτησης στη Βουλή (στις 13 Δεκεμβρίου 2011) ότι:  «... εδώ έχουμε μια ιδιαίτερη περίπτωση αυτήν των σεισμόπληκτων επιχειρήσεων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, διότι εδώ πέρα η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και η εγγυητική ευθύνη φτάνει, περίπου, στα 108 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρώ, λοιπόν, ότι εξαιτίας αυτού του ιδιαίτερου χαρακτήρα του προβλήματος και επειδή είναι και μικρό το ποσό της εγγυητικής ευθύνης υπάρχουν τα περιθώρια να εξετάσουμε κατά προτεραιότητα τα αιτήματα για ανανέωση των συγκεκριμένων δανείων, χρησιμοποιώντας ένα μέρος από αυτό το μικρό απόθεμα των εγγυήσεων, το οποίο δεν έχει αξιοποιηθεί.»

Σχόλια