Μεγάλη ένταση και αποχώρηση της μείζονος αντιπολίτευσης από το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου.Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξηρομέρου, σήμερα 21/4/2012, και πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης, ζήτησα από τον πρόεδρο του Δ.Σ να συζητηθεί το μείζον θέμα που αφορά την ακαταλληλότητα του νερού ύδρευσης (όπως προέκυψε μετά από ελέγχους της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας).
Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε μετά από επίμονη άρνηση του Δημάρχου Πυθαγόρα Σαμαρά και των μελών της πλειοψηφούσας παράταξης. Επειδή ένα τέτοιο θέμα το οποίο σχετίζεται άμεσα με την υγεία των πολιτών θα έπρεπε να είναι υψηλής προτεραιότητας και να μην αντιμετωπιστεί με τόση επιπολαιότητα, αποχωρίσαμε ως παράταξη από την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Κανένα άλλο θέμα της ημερήσιας διάταξης δεν μπορεί να θεωρηθεί πιο σημαντικό από αυτό που αφορά την υγεία των Δημοτών και το αγαθό που λέγεται πόσιμο νερό.
Καταθέτουμε Αίτηση προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου την οποία και σας κοινοποιούμε.


ΑΣΤΑΚΟΣ 21-4-2012 

ΠΡΟΣ 
ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

Κύριε Πρόεδρε 
Έπειτα από την άρνηση του Δημάρχου κ. Πυθαγόρα Σαμαρά και των δημοτικών συμβούλων της παράταξής του, να συζητήσουμε στη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου το θέμα της ποιότητας του πόσιμου νερού του Δήμου μας.
Ύστερα και από το ΕΠΕΙΓΟΝ έγγραφο της Δ/νσης Υγείας της Περιφέρειας στο οποίο αναφέρεται η ακαταλληλότητα του νερού για κάθε οικιακή χρήση. 
ΖΗΤΑΜΕ σύμφωνα με το άρθρο 67 § 2 του Ν 3852/2010, την άμεση σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ καθώς και τις ενέργειες που έπρεπε και πρέπει άμεσα να γίνουν προκειμένου να προστατευτεί η υγεία των πολιτών. 

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Λύτρας Ιωάννης 
Γαλούνης Ερωτόκριτος 
Κατσαούνης Ελευθέριος 
Κυριάκος Κων/νος 
Λαινάς Κων/νος 
Μπαμπούρης Κων/νος 
Ντίνος Απόστολος 
Ρετούλης Θωμάς 
Τζαχρήστας Παναγιώτης 
Ψηλός Παντελής

Σχόλια