Λύση έδωσε ο Μακρυπίδης για το “Κτήμα Αγγελοκάστρου”Λύση δρομολογήθηκε για το “Κτήμα Αγγελοκάστρου” μετά από ενέργειες του Βουλευτή Ανδρέα Μακρυπίδη, αφού η εν λόγω έκταση περιήλθε στην ιδιοκτησία του Δημοσίου, όπως προκύπτει από έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτ/νίας (1155/9-4-2012) και έτσι η πρώην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (και νυν Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου – ΕΤΑΔ ΑΕ) μπορεί να δημοπρατήσει επιτέλους την συγκεκριμένη έκταση ώστε να καλλιεργηθεί.
Ειδικότερα ο Βουλευτής είχε ζητήσει να ενεργοποιηθεί η διαδικασία δημοπράτησης του ΒΚ 915 Δημόσιου Κτήματος Αγγελοκάστρου έκτασης 250 στρεμμάτων περίπου, το οποίο αν και με αμετάκλητη δικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου (αριθμ. 569/2008) ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, εν τούτοις αδικαιολόγητα δε είχε δοθεί ακόμα για δημοπράτηση, με αποτέλεσμα εδώ και τέσσερα (4) χρόνια να μην αποδίδεται σε ενδιαφερόμενους αγρότες, με κόστος τόσο στους ίδιους όσο και στο Δημόσιο, προκαλώντας εν τέλει τη δικαιολογημένη αγανάκτηση τους.
Η συγκεκριμένη θετική εξέλιξη προέκυψε ύστερα από πιέσεις που άσκησε ο Ανδρέας Μακρυπίδης αξιοποιώντας την παρουσία του νέου Προέδρου της ΕΤΑΔ ΑΕ κ. Κων/νου Μανιατόπουλου και του Δ/ντος Συμβούλου κ. Γρηγόρη Δούνη στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δ.Ε.Κ.Ο. της Βουλής (Τετάρτη 4/4/20120), στην οποία τους γνωστοποίησε το θέμα και ζήτησε επιτακτικά την άμεση εξέταση και αντιμετώπιση του.

Σχόλια