Νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας 
Οι ΓΕΦΥΡΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ανακοινώνουν την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (5 μηνών), 20 ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας, στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για τη προγραμματική περίοδο 2007-2013. Τα αντικείμενα της απασχόλησης είναι:....

1.-Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
2.-Σχεδιασμός και συντήρηση αστικού πρασίνου.
3.-Σχεδιασμός και έλεγχος του Συστήματος Πολιτικής Προστασίας.
Αιτήσεις από Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 μέχρι Σάββατο 28 Απριλίου 2012, στο γραφείο της Εταιρείας «ΝΕΣΤΟΣ Α.Τ.Α.Π.» στις Εργατικές Κατοικίες της Βόνιτσας από 9.30 το πρωί μέχρι 14.00 το μεσημέρι κάθε μέρα πλην Κυριακής, μπορούν να κάνουν έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. ή ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας και οι οποίοι είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή αγρότες ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α. με εισόδημα κατώτερο των 10.500 ευρώ το 2009 (οικ.έτος 2010).
Πληροφορίες:
Νικόλαος Λιάπης, Σεβαστή Ζαχαράκη
Τηλ. 26430 23576, 26430 22860
Fax. 26430 23576, 26430 22845
Email: gefyrestoncosmo@yahoo.gr
-------------------------------
Η ΝΕΣΤΟΣ Α.Τ.Α.Π. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (5 μηνών), 30 ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας, στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για τη προγραμματική περίοδο 2007-2013. Τα αντικείμενα της απασχόλησης είναι:...
1.-Ανεύρεση, καταγραφή, ταξινόμηση και καταλογογράφηση των Αρχείων του Δήμου και της περιοχής.
2.-Καταγραφή των εργασιακών δυνατοτήτων της περιοχής και συμβουλευτική σε νέους.
3.-Παρουσίαση των μνημείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.
4.-Οργάνωση συστήματος κοινωνικής πρόνοιας
5.-Δημιουργία συστήματος ενημέρωσης.
Αιτήσεις από Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 μέχρι Σάββατο 28 Απριλίου 2012, στο γραφείο της Εταιρείας «ΝΕΣΤΟΣ Α.Τ.Α.Π.» στις Εργατικές Κατοικίες της Βόνιτσας από 9.30 το πρωί μέχρι 14.00 το μεσημέρι κάθε μέρα πλην Κυριακής, μπορούν να κάνουν έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. ή ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας και οι οποίοι είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή αγρότες ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α. με εισόδημα κατώτερο των 10.500 ευρώ το 2009 (οικ.έτος 2010).
Πληροφορίες:
Ιωάννης Πραμαγκιούλης, Σεβαστή Ζαχαράκη
Τηλ. 26430 23576, 26430 22860
Fax. 26430 23576, 26430 22845
Email: ypram@otenet.gr

Σχόλια