Ανδρέας Μακρυπίδης : «Έχουμε σχέδιο για να αποκατασταθούν οι κοινωνικές αδικίες»Άμεσα εφαρμόσιμες και ρεαλιστικές χαρακτηρίζει σε δήλωση του ο Βουλευτής Ανδρέας Μακρυπίδης τις Προγραμματικές Δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την Κοινωνική Προστασία:

«Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. κατέθεσε προγραμματικές δεσμεύσεις -συγκεκριμένες, πρακτικές και άμεσα εφαρμόσιμες- για την κοινωνική προστασία κατά τη διάρκεια της κρίσης, έτσι ώστε να αποκατασταθούν οι υπαρκτές κοινωνικές αδικίες και κανείς Έλληνας, καμία Ελληνίδα να μη νιώθει μοναχικός και εγκαταλελειμμένος.

Οι δέσμες αυτές των προτάσεων αφορούν την ανεργία των νέων, την καθολική υγειονομική προστασία, τη δημιουργία ενός δικτύου κοινωνικής προστασίας, την θέσπιση νέων ρυθμίσεων για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά καθώς και τη ρύθμιση των δανείων που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Συγκεκριμένα:

·         Για την Ανεργία χρειαζόμαστε επιτάχυνση όλων των προγραμμάτων για την ενίσχυση της απασχόλησης, απορρόφηση των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και αύξηση των πόρων για την ανεργία των νέων.
·         Καθολική Υγειονομική Προστασία για να μην υπάρχει κανείς Έλληνας και ιδίως κανένας άνεργος ή φτωχός πολίτης, πολίτης με χαμηλό εισόδημα που να μην έχει πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στην υγειονομική κάλυψη.
·         Δίχτυ κοινωνικής προστασίας με αποτελεσματική και ενιαία διαχείριση των πόρων με στόχο το εγγυημένο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης.
·         Νέες ρυθμίσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά με επέκταση του νόμου 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, σε ατομικές επιχειρήσεις και σε επαγγελματίες. Ακατάσχετος λογαριασμός μέχρι 1.500 Ευρώ.
·         Ρυθμίσεις των δανείων όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως έγινε για τα δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουμε τη συγκεκριμένη πολιτική, η οποία μας οδηγεί σύντομα στη δυνατότητα να καταργήσουμε έκτακτους φόρους και εισφορές, να καταργήσουμε αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές, να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις, να βοηθήσουμε στην καταπολέμηση της ανεργίας και τελικά να οδηγήσουμε το συντομότερο δυνατό σε πραγματική αποκατάσταση απωλειών.»

Σχόλια