Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012


     Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου Ξηρομέρου Ελευθέριος Κατσαούνης,  εξέδωσε πρόσκληση με την οποία συγκαλεί, σε συνεδρίαση με ένδεκα(11) θέματα στην ημερήσια διάταξη, το δημοτικό Συμβούλιο ΞηρομέρουτηνΠέμπτη 7 Ιουνίου 2012 και ώρα 20:00 μ.μ, στο δημαρχιακό κατάστημα στον Αστακό......


Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

    Καλεί σε  Τακτική Συνεδρίαση  την  (7η)  του Μήνα Ιουνίου  του έτους 2012ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 20.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό  Κατάστημα)  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 για  λήψη  Απόφασης στα κάτωθι  θέματα:

1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου οικ. έτους 2012.
      (Εισηγητής κος Λιβάνης Φώτιος).

2. Λήψη απόφασης επί αιτήματος  του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμός, Περιβάλλον και Αθλητισμός, Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια  στο Δήμο Ξηρομέρου περί της   απόδοσης  ποσού 700.000€, από τον Προυπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2012.
 (Εισηγήτρια  κα Κωστούλα Κουμανδράκη- Σαμαρά).

3. Λήψη απόφασης  περί  «Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για κάλυψη εποχιακών-πρόσκαιρων αναγκών».
(Εισηγήτρια  κα Κωστούλα Κουμανδράκη- Σαμαρά).

4. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Κ/Ξ Χωροτεχνική Α.Τ.Ε. – Ερμων Α.Ε. & Σια   περί απομάκρυνσης ογκολίθων ευρισκομένων εκατέρωθεν  της επαρχιακής οδού Αστακού – Μύτικα. 
 (Εισηγητής κος Λιβάνης Φώτιος).

5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του αναδόχου κ. Παπατρέχα Κων/νου ΕΔΕ περί χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Φυτειών».
  (Εισηγητής κος Γαζέτας Παναγιώτης).

6.  Λήψη απόφασης επι αιτήματος του Αλυζιακού Α.Ο. Μύτικα περί οικονομικής επιχορήγησης.

7. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Χορευτικού Ομίλου Αστακού  περί οικονομικής επιχορήγησης.

8. Λήψη απόφασης επι αιτήματος του Ιππικού Συλλόγου Ξηρομεριτών  περί οικονομικής επιχορήγησης.

9. Καθορισμός θέσεων και αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

10.Αντικατάσταση  τακτικού μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
(Εισηγήτρια  κα Κωστούλα Κουμανδράκη- Σαμαρά).

11.Αντικατάσταση τακτικού μέλους  και ορισμός Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξηρομέρου.
(Εισηγήτρια  κα Κωστούλα Κουμανδράκη- Σαμαρά).

Ο   Πρόεδρος
 α.α.
Ο Αντιπρόεδρος
Κατσαούνης Ελευθέριος

Στην συνεδρίαση αυτή καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.     κο Μουρκούση Βασίλειο
2.     κα. Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά – Ενταύθα 
3.     κ. Φώτιο Π. Λιβάνη – Ενταύθα    
4.     κ. Ιωάννη Α. Ζορμπά – Αθήνα
5.     κ. Ανδρέα Α. Μαγγίνα – Ενταύθα
6.     κ. Σπύρο Γ. Λυμπεράτο – Ενταύθα
7.     κ. Ζώη Χ. Μητσάνη – Ενταύθα  
8.     κ. Νικόλαο Β. Μπίτα – Παλαιομάνινα
9.     κ. Γιώτη Αλέξανδρο - Ενταύθα 
10.  κ. Σπύρο Θ. Λύτρα –  Ενταύθα  
11.  κ. Ηλία Α. Ταμπάκη –   Πειραιάς
12.  κ. Σπύρο Α. Καϋμενάκη – Μύτικας
13.  κ. Στυλιανός Παπαναστάσης– Ενταύθα   
14.  κ. Παναγιώτη Ε. Γαζέτα – Ενταύθα 
15.  κα. Ευθυμία Χ. Καραπάνου-Κολοβού – Θεσ/κη
16.  κ. Αναστάσιο Χ. Κατσιπάνο –  Αγρίνιο    
17.  κ. Ιωάννη Γ. Λύτρα –  Αγρίνιο 
18.  κ. Κων/νο Β. Κυριάκο – Βασιλόπουλο   
19.  κ. Κων/νο Θ. Μπαμπούρη – Ενταύθα        
20.  κ. Απόστολο Π. Ντίνο – Ενταύθα 
21.  κ. Κων/νο Ι. Λαϊνά – Ενταύθα
22.  κ. Ερωτόκρ. Π. Γαλούνη - Αρχοντοχώριο
23.  κ. Θωμά Ι. Ρετούλη - Αρχοντοχώριο
24.  κ. Παναγιώτη Ι. Τζαχρήστα - Φυτείες
25.  κ. Παντελή Κ. Ψηλό - Φυτείες
26.  κ. Γεράσιμο Δ. Βότση -  Ενταύθα


ΚΟΙΝ/ΣΗ:

Πρόεδρο Δ.Κ. Αστακού
Πρόεδροι Τ.Κ. Φυτειών, Μύτικα.

Σχόλια