Επανεκλογή Δ. Ρούση στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας


Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας, ανακοινώνει στα μέλη της και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) την συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία είναι τριετής
Μετά από μυστική ψηφοφορία που διεξήχθη σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2012, στα γραφεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος:    ΡΟΥΣΗΣ Δημήτριος
Αντιπρόεδρος:    ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Κων/νος
Γενικός Γραμματέας:    ΔΙΩΤΗΣ Νικόλαος
Ταμίας:    ΣΑΜΑΝΤΑΣ Φώτιος
Οργανωτικός Γραμματέας/
Αναπληρωτής Γενικού Γραμματέα:    ΛΙΑΜΕΤΗ Άννα                  
Μέλος:    ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Απόστολος
Μέλος:    ΤΖΑΜΟΥΛΙΑΣ Παναγιώτης
Μέλος:    ΧΑΛΙΜΟΥΔΡΑ Αγγελική
Μέλος:    ΛΑΧΑΝΑΣ Θεόδωρος

Κοινοποιείται:
1.    Α.Ε.Α./Κ.Ο.Α.Δ./Δ.Α.Π./ΤΜ.1Ο
2.    Α.Ε.Α./Κ.Ο.Α.Δ./Δ.Α.Π./ΤΜ.2Ο
3.    Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.
4.    Α.Δ. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ/Γ.Ε.Λ.
5.    Μ.Μ.Ε.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
- ο –
    Πρόεδρος                                           - ο –
                                             Γενικός Γραμματέας
ΡΟΥΣΗΣ Δημήτριος                 ΔΙΩΤΗΣ  Νικόλαος

Σχόλια