Απευθείας αναθέσεις έργων στο Δήμο Ξηρομέρου!!


Ένα e-mail πήραμε από αναγνώστη μας, ο οποίος θίγει ένα θέμα πολύ σοβαρό κατά τον ίδιο.

Αγαπητό ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS.
Παρακολουθώντας στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» τις αποφάσεις στη τελευταία συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου μας, για όποιον ενδιαφέρεται είναι εδώ, παρατηρώ μία βροχή αποφάσεων απ' ευθείας αναθέσεων. Το εύλογο ερώτημα που θέλω να θέσω είναι, πως είναι δυνατόν όλοι προεκλογικά να κατηγορούν, να λοιδορούν, να καυτηριάζουν και βάλτε και ότι άλλα ρήματα θέλετε τους προηγούμενους και τους προ προηγούμενους για τις αδιαφανείς απ' ευθείας αναθέσεις και όταν αναλαμβάνουν οι ίδιοι να ακολουθούν την ίδια τακτική και με μεγαλύτερη ένταση; Συγνώμη για το ανώνυμο του ερωτήματος μου.

Σχόλια