Νέο Δ/Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Μπαμπίνης

Ο  Πολιτιστικός Σύλλογος Μπαμπίνης εξέλεξε στις 13 Αυγούστου 2012 νέο Δ/Σ.
 που απαρτίζεται  απο τους :


Πρόεδρος  :   Κώστας  Χ. Μασσαλής
Αντιπρόεδρος :   Βασίλης Κυριαζής
Γ. Γραμματέας :  Παναγιώτα(Γιώτα)  Σταμουλακάτου
Ταμίας: Νίκος Θεοδώρου
Ειδικός Γραμματέας : Παύλος Μπαρμπαρούσης
  

Εξελεγκτική επιτροπή :
Τραγόμαλος Φώτης
Σταμουλακάτου Κωνσταντίνα (Ντίνα)
Ευτυχία (Έφη) Μασσαλή

Σχόλια