Ιδρύθηκε το Μεταγωγών, συγχωνεύονται τα Α.Τ. Αγρινίου


Σημαντική θεωρείται η εξέλιξη της ίδρυσης του Τμήματος Μεταγωγών – Δικαστηρίων Αγρινίου με έδρα τη δημοτική ενότητα Αγρινίου του δήμου Αγρινίου, το οποίο υπάγεται διοικητικά στην Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας.
Το αίτημα των τοπικών αστυνομικών αρχών υλοποιήθηκε καθώς δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αριθμός Φύλλου 169 /3Σεπτεμβρίου 2012) το Προεδρικό Διάταγμα ίδρυσης .Παράλληλα αποφασίστηκε η κατάργηση των δύο Αστυνομικών Τμημάτων του Αγρινίου και η ίδρυση νέου που θα έχει την ευθύνη αστυνόμευσης της ενότητας Αγρινίου.Εξέλιξη που θα συμβάλλει στον καλύτερο συντονισμό της αστυνόμευσης στην περιοχή.
Το Τμήμα Μεταγωγών – Δικαστηρίων Αγρινίου είναι ισότιμο με Αστυνομικό Τμήμα και διαρθρώνεται στα ακόλουθα Γραφεία: α. Μεταγωγών Κρατουμένων και Τάξης Δικαστηρίων,το οποίο είναι αρμόδιο για την ασφαλή μεταγωγή κρτουμένων, εντός της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης,κ ρατουμένων οι οποίοι προορίζονται ή προέρχονται από εκτός ορίων της Διεύθυνσης αυτής Καταστήματα Κράτησης, Δικαστήρια και Θεραπευτικά Ιδρύματα, την τήρηση της τάξης στους χώρους συνεδριάσεων των δικαστηρίων που λειτουργούν στην έδρα του, καθώς και για την φρούρηση των καταδίκων και υποδίκων.
β. Γραμματείας, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας του Τμήματος, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως. Σημειωτέον εξάλλου πως εντός των ημερών θα παραδοθούν τα κρατητήρια που έχουν διαμορφωθεί στο Δικαστικό Μέγαρο του Αγρινίου.
Iκανοποίηση στους αστυνομικούς
Για την εξέλιξη αυτή δήλωσε στο agrinionews.gr o πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας Δημήτρης Ρούσης: «Εκφράζω την ικανοποίηση του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αιτωλοακαρνανίας, -γιατί και τα καλά πρέπει να λέγονται και να προβάλλονται- για την ίδρυση της Υπηρεσίας του τμήματος Μεταγωγών, Δικαστηρίων Αγρινίου και του Ενιαίου Αστυνομικού Τμήματος Αγρινίου. Ευχαριστούμε τη φυσική και την πολιτική ηγεσία και όλους τους υπηρεσιακούς και μη παράγοντες, που συνέβαλαν τα μέγιστα ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικές δυσκολίες και άλλες δαπάνες, και τώρα και στο παρελθόν, που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. Με την κατάλληλη στελέχωσή τους και ταυτόχρονη αύξηση των οργανικών θέσεων στην Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας θα μπορέσουμε, με συμπληρωματικές και έκτακτες μεταθέσεις, χωρίς επιπλέον δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού, να στελεχωθούν οι υπηρεσίες. Με αυτό το συντονισμό, θα προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό στην κοινωνία και τον φορολογούμενο πολίτη. Αναμφίβολα, είναι ένας σταθμός για να μπει το πρώτο λιθαράκι στην αναδιάρθρωση και την αναδιοργάνωση των αστυνομικών υπηρεσιών και την αναδιάταξη δυνάμεων, που τόσο το έχουμε ανάγκη σε αυτές τις δύσκολες μέρες, που περνά όλος ο ελληνικός λαός. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για αξιοπρεπή διαβίωση  των εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για έναν ασφαλή πολίτη, σ’ ένα δυσμενές περιβάλλον».

Σχόλια