Επισκευάσθηκε η μάνδρα μέσα στο χωριό Χρυσοβίτσας όμως το πρόβλημα διαπλάτυνσης του δρόμου εξακολουθεί να υπάρχει.

 
Επισκευάσθηκε από εργολάβο του Δήμου η μάνδρα μέσα στο χωριό στο σημείο όπου έγινε το τροχαίο ατύχημα στις 23.6.2012. Επειδή η διάνοιξη ήταν μικρή και η στενότητα υπάρχει και σ’ άλλα σημεία μέσα στο χωριό το πρόβλημα διαπλάτυνσης του δρόμου εξακολουθεί να υπάρχει. Μάλιστα, για να διευκολυνθεί η κίνηση των μεγάλων οχημάτων που θα είναι συχνή με την λειτουργία εγκαταστάσεων του «ΝΗΡΕΑ» στην Τσαπουρνιά, θα πρέπει άμεσα να γίνει περιφερειακός δρόμος από τη Γύρα μέχρι το Νεκροταφείο, κάτι που και στ’ άλλα τα χωριά συμβαίνει.

Σχόλια