Απέχουν οι Εργολήπτες από διαγωνισμούς του δήμου Ξηρομέρου

-         Το διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Αγρινίου, κατόπινομόφωνης απόφασής του κατά τη συνεδρίαση της 5ης Σεπτεμβρίου καλεί τα µέλη του σε αποχή από τους διαγωνισμούς έργων, που προκήρυξε ο δήμος Ξηροµέρουστις 11/9/2012, 18/9/2012 και 25/9/2012 σε ένδειξη διαμαρτυρίας.     Αιτιολογεί πως η απόφαση πάρθηκε γιατί «αφενός µεν, οι μεγάλες και χρόνιες οφειλές του δήμου προς συναδέλφους εργολήπτες, αντιμετωπίζονται µε προκλητική αδιαφορία (τη στιγμή που οι απευθείας αναθέσεις καλά κρατούν) εκ μέρους του δήμου σε τόσο δύσκολους καιρούς και έχουν οδηγήσει πολλούς συναδέλφους να ακολουθήσουν τη δικαστική οδό, για να λάβουν τα οφειλόμενα.....      και αφετέρου οι όχι σπάνιες καταγγελίες συναδέλφων περί… εκτός νόμου οικονομικών αιτήσεων του δήμου, προκειμένου να εξοφλήσει βεβαιωμένεςοφειλές, καταδεικνύουν ότι αυτό αποτελεί συνεχιζόμενη τακτική του».      Κατά τους Εργολήπτες «δεν μπορεί ο δήμος Ξηροµέρου να συνεχίζει να εμπαίζει µε τέτοιο τρόπο τους συναδέλφους και να λειτουργεί µε δικούς του κανόνες. Πρέπει εδώ και τώρα να εξοφληθούν οι συνάδελφοι για έργα που κατασκεύασαν και χρησιμοποιούνται καθημερινά από τους δημότες Ξηροµέρου».
Πηγή: [www.agrinionews.gr] -

Σχόλια