Γ. Λύτρας: Ζητώ αντίγραφα ελέγχου χλωρίωσης και δειγμάτων από πηγές υδροληψίαςΑΙΤΗΣΗ
του Γιάννη Λύτρα Δημοτικού Συμβούλου επικεφαλή Αντιπολίτευσης Δήμου Ξηρομέρου

Αστακός 19/10/2012

Κύριε Δήμαρχε, 
Επανειλλημένα και έπειτα από πρωτοβουλία της παράταξής μας φέραμε προς συζήτηση...
το θέμα της ποιότητας του πόσιμου νερού στο Δημοτικό Συμβούλιο και λάβαμε ομόφωνες αποφάσεις. 

Εντούτοις, το πρόβλημα της ποιότητας του νερού ύδρευσης εξακολουθεί να υφίσταται σε ορισμένα δημοτικά διαμερίσματα.

Για τους λόγους αυτούς , ζητώ αντίγραφα από τα αρχεία ελέγχου χλωρίωσης καθώς και από τα αρχεία δειγμάτων από πηγές υδροληψίας.

Ο αιτών
Γιάννης Λύτρας - Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης

Σχόλια