Η πορεία των Συλλόγων και της ΠΑΝ.ΣΥ. σήμερα του Αλέξανδρου Σάββα


                                                                                                                                     
 Η παρακάτω ομιλία του συμπατριώτη μας Αλέξανδρου Σάββα έγινε στην εκδήλωση, που διοργάνωσε η ΠΑΝΣΥ στα γραφεία της στις 10/10/2012 με θέμα την πορεία των συλλόγων και την δημοσιεύουμε γιατί αναφέρεται στους συλλόγους και αφορά όλους μας.
“Μετά από δύο ημερίδες  της ΠΑΝ.ΣΥ., που διοργανώθηκαν τα έτη 1992 και 1997, αντίστοιχα, γίνεται σήμερα μια νέα εκδήλωση για την πορεία των πατριδοτοπικών πολιτιστικών συλλόγων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Γίνεται οπωσδήποτε καθυστερημένα μετά την πάροδο τόσου μεγάλου χρονικού διαστήματος, 15 ετών περίπου. Εν τούτοις, παρά την καθυστέρηση είναι πάντα χρήσιμη, γιατί μέσω αυτής εντοπίζονται τα προβλήματα των συλλόγων και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε να συνεχίσουν να υπάρχουν μαζικοί και λειτουργικοί σύλλογοι, χωρίς την ύπαρξη των οποίων δεν μπορούμε να μιλάμε για Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδία. Όπως όμως συγκαλείται, χωρίς την προηγούμενη σύγκλιση των Ομοσπονδιών για την συγκέντρωση των στοιχείων λειτουργίας των συλλόγων-μελών τους και χωρίς την σύνταξη κεντρικής εισήγησης εκ μέρους της ΠΑΝΣΥ, όπως δηλαδή γινόταν παλαιότερα πριν από κάθε τέτοια ημερίδα, δεν μπορούμε να μιλάμε για οργανωμένη ημερίδα και ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων. Μπορεί όμως αυτή ν’ αποτελέσει μια πρώτη συζήτηση για τη διοργάνωση ημερίδας.
Για την παθολογία των συλλόγων και το ξεπέρασμα της κρίσης είναι πάντα επίκαιρες ακόμα και σήμερα οι εισηγήσεις του Χαραλ. Χαραλαμπόπουλου το 1992 και της Αγγελικής Σταθοπούλου το 1997 στις ημερίδες που διοργάνωσε η ΠΑΝΣΥ  και στις οποίες αναφέρομαι για οικονομία χρόνου, προσθέτοντας συμπληρωματικά τα παρακάτω στοιχεία. Μεσολάβησαν, ως γνωστόν, από το 1997 μέχρι σήμερα πολύ σημαντικά-καθοριστικά θα έλεγα γεγονότα -για την πορεία του πατριοδοτοπικού μας κινήματος. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκε η πέμπτη Ομοσπονδία, που αντιστοιχούσε στην τέως Επαρχία Μεσολογγίου κι ολοκληρώθηκε έτσι η δημιουργία της ΠΑΝΣΥ, αγοράστηκε, από την διοίκηση της ΠΑΝΣΥ, το ακίνητο επί της οδού Πατησίων 5, 4ο όροφος, για την στέγαση των Αιτωλοακαρνανικών Συλλόγων με όσες ευεργετικές συνέπειες η κίνηση αυτή συνεπάγεται για την διατήρηση των συλλόγων μας. Τέλος στα χρόνια αυτά επιτελέστηκε ένα τεράστιο έργο και φτάσαμε από πλευράς εκδηλώσεων και πολιτιστικού έργου στο κορυφαίο σημείο για ν’ αρχίσει πριν 4 χρόνια περίπου μια καθοδική πορεία.
Σ’ αυτή την πορεία (καθοδική) συνέβαλαν πολλοί παράγοντες. Εκτός από τους γνωστούς, που προανέφερα και σχετίζονται με την κακή λειτουργία των συλλόγων, όπως αυτοί περιγράφονται στις  παραπάνω δύο εισηγήσεις, συνετέλεσαν τα μέγιστα η διακοπή των επιχορηγήσεων εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού προς τους πολιτιστικούς συλλόγους καθώς και η απαγόρευση στους Δήμους Παροχής Οικονομικών Ενισχύσεων προς τους συλλόγου αποδήμων για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στην ιδιαίτερή τους πατρίδα. Ο τελευταίος μάλιστα νόμος ήταν κι αιτία να δημιουργηθούν αρκετοί σύλλογοι στα χωριά, με πολλούς συλλόγους,-σφραγίδες με αποκλειστικό σκοπό την είσπραξη επιχορηγήσεων στις οποίες εξ’ αρχής απέβλεπαν.
Επίσης ορισμένοι φιλόδοξοι συμπατριώτες για να εξασφαλίσουν την εκλογή τους στους διάφορους Δήμου της Αττικής, όπου κατοικούσαν, προχώρησαν στην ίδρυση Συλλόγων Αιτωλοακαρνάνων στις αντίστοιχες περιοχές. Έτσι απέσπασαν πολλά μέλη από τους Συλλόγους αποδήμων. Μεγάλο ποσοστό, κυρίως επιστημόνων, απέσπασαν επίσης και οι Σύλλογοι επιστημόνων που ιδρύθηκαν όπως η ΕΝΑΜ, η ΕΑΛ, η ΑΙΠΟΕ κλπ
Σήμερα φθάσαμε να έχουμε λίγους ενεργούς συλλόγους, περίπου 60, αντί των 135, που είχαμε όταν ιδρύθηκε η ΠΑΝΣΥ, οι εκδηλώσεις των συλλόγων να έχουν περιορισθεί σημαντικά, ενώ πολλά προβλήματα λειτουργίας εμφανίζουν τόσο οι Σύλλογοι όσο και η ΠΑΝΣΥ και οι Ομοσπονδίες, οι οποίες δεν έχουν την απαιτούμενη επαφή με τους συλλόγους-μέλη τους. Να τονισθεί ότι πληθαίνουν οι σύλλογοι με τις αδρανείς διοικήσεις οι οποίες παρά το γεγονός ότι δεν έχουν να επιδείξουν εκδηλώσεις, ούτε συνεδριάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων, επιμένουν να κρατούν την διοίκηση και να μην καλούν Γενικές Συνελεύσεις για την εκλογή νέων διοικήσεων και για ένα νέο ξεκίνημα. Η κατάσταση επιδεινώθηκε σ’ ορισμένους συλλόγους και Ομοσπονδίες από τα χρέη που άφησαν οι προηγούμενες διοικήσεις κι οφείλονταν στην απειρία τους και την έλλειψη οικονομικού προγραμματισμού.
Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση η ΠΑΝΣΥ πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες και να παρέμβει πριν είναι πλέον αργά. Έτσι πρέπει:
1. Να σημάνει συναγερμό ώστε να γίνει μια ημερίδα για τους συλλόγους και ένα κάλεσμα για νέες διοικήσεις και για ένα καινούργιο ξεκίνημα στους συλλόγους, όπου υπάρχουν αδρανείς διοικήσεις.
2. Να επισημάνει στην πολιτεία τις τεράστιες ευθύνες της για την παντελή απουσία της.
3. Να ζητήσει απ’ τους Δήμους ν’ αναθεωρήσουν την στάση τους και την έλλειψη συνεργασίας με τους συλλόγους, η οποία οδήγησε στο να μην ξαναδούμε τελευταία εκδηλώσεις για τα τοπικά προβλήματα και αναπτυξιακά συνέδρια στα οποία πρωτοστατούσαν οι Ομοσπονδίες, η ΠΑΝΣΥ και οι Σύλλογοι.
4. Να προχωρήσει η ίδια η ΠΑΝΣΥ στην αναδιοργάνωσή της ώστε στο χώρο των πατριδοτοπικών συλλόγων του Ν. Αιτωλοακαρνανίας να υπάρξει μια μόνο δευτεροβάθμια οργάνωση (Ομοσπονδία) με μέλη συλλόγους αποδήμων, όπως είναι η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία.

Εφόσον σήμερα δεν υπάρχει ο μεγάλος αυτός αριθμός των Συλλόγων (135 περίπου), που υπήρχε κατά το χρόνο της ίδρυσης της ΠΑΝΣΥ και δικαιολογούσε την δημιουργία αυτού του οικοδομήματος, δεν υπάρχει λόγος να διατηρείται αυτό το σχήμα. Δεν δικαιολογείται η διατήρηση ενδιάμεσων οργάνων, χωρίς την ύπαρξη μεγάλου αριθμού συλλόγων. Καλοί είναι οι επιτελείς και οι βαθμοφόροι αλλά για να υπάρχουν προϋπόθεση είναι να υπάρχουν στρατιώτες. Η αναδιοργάνωση θα επιτευχθεί, αφού πρώτα συμφωνήσουν οι Ομοσπονδίες-μέλη, με απόφαση της ΠΑΝΣΥ και σύγκλιση τροποποιητικής καταστατικής Γενικής Συνέλευσης και ψήφιση νέου καταστατικού και διατάξεων που θα διασφαλίζουν την ίση εκπροσώπηση στη νέα Ομοσπονδία των Συλλόγων από κάθε τέως επαρχία. Η κίνηση αυτή θα δώσει νέα ώθηση στην ίδια την ΠΑΝΣΥ στην οποία θα δραστηριοποιηθούν τα πιο ενεργά μέλη των Ομοσπονδιών, ενώ οι σύλλογοι θα συνεχίσουν να στεγάζονται στα ίδια γραφεία, που είναι και σήμερα.
Επίσης η παραπάνω κίνηση θ’ απομακρύνει τον κίνδυνο να μπει σε περιπέτειες το ακίνητο της ΠΑΝΣΥ, το οποίο αν δεν λειτουργεί η ΠΑΝΣΥ και οι Ομοσπονδίες-μέλη και δεν συγκεντρώνονται τα κοινόχρηστα και τα “χαράτσια” διατρέχει μεγάλο κίνδυνο να καταχρεωθεί και να χαθεί. Οι διοικήσεις της ΠΑΝΣΥ και των Ομοσπονδιών-μελών πρέπει, αφού δουν την καινούργια πραγματικότητα να κάνουν την υπέρβασή τους και να πάρουν τις αποφάσεις τους, πριν είναι αργά.
Συμμετέχω 36 χρόνια στους πατριδοτοπικούς συλλόγους και τους υπηρέτησα από διαφορετικά πόστα, στο Σύλλογο μου (Σύνδεσμο Χρυσοβιτσάνων) σαν πρόεδρος και σαν ταμίας, στην Ομοσπονδία (ΟΠΣΥΞ) σαν Πρόεδρος και την ΠΑΝΣΥ σαν Πρόεδρος επί πέντε διετίες. Η περίοδος που διανύουμε είναι η δυσκολότερη καθώς έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο διάστημα οικονομικής κρίσης, τουλάχιστον 4 ετών με λιτότητα, ύφεση, ανεργία, λιγότερο ελεύθερο χρόνο. Οι συνθήκες θα είναι δύσκολες και για τους ίδιους τους Συλλόγους. Όμως αυτοί είναι αναγκαίοι και οι δυνατότητές τους είναι πολύ μεγάλες και σ’ αυτούς ακόμα τους καιρούς. Ο κόσμος πολλά περιμένει και συμμετέχει όπου καλείται. Θα το διαπιστώσατε και στις πολιτιστικές εκδηλώσεις το καλοκαίρι στα χωριά μας, στο αντάμωμα της ΟΣΥΒΑ και στις άλλες εκδηλώσεις που έγιναν. Ας μην ξεχνάμε ότι οι Σύλλογοί μας έγιναν σε δυσκολότερους καιρούς και όπως έδειξε η μέχρι τώρα λειτουργία τους πολλά μπορούν να προσφέρουν στα μέλη τους και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των χωριών τους.
Αλέξανδρος Σάββας

Σχόλια