Ψήφισμα απο την Ο.Π.ΣΥ.Ξ για τον θάνατο του Προέδρου Συλλόγου Αποδήμων Φυτειωτών « ΤΟ ΛΙΓΟΒΙΤΣΙ» Δημητρίου Φωτίου Ζανιά
             Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2012 


Ψ  Η  Φ  Ι  Σ  Μ  Α
 Το Κεντρικό Συμβούλιο της  Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ξηρομέρου (Ο.Π.ΣΥ.Ξ.), το οποίο συνήλθε σήμερα ειδικά, ύστερα από επείγουσα πρόσκληση του Προέδρου κ. Δημήτρη Στεργίου, μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση του θανάτου του

 Δ Η Μ ΗΤ Ρ Η    Ζ Α Ν Ι Α   ΤΟΥ   Φ Ω Τ Ι Ο Υ

ο οποίος ήταν Πρόεδρος του Συλλόγου Αποδήμων Φυτειωτών « ΤΟ ΛΙΓΟΒΙΤΣΙ» και υπηρέτησε με δυναμισμό, ειλικρίνεια το πολιτιστικό κίνημα του Ξηρομέρου.
Το Κεντρικό Συμβούλιο εκτιμώντας την αστείρευτη προσφορά του, την ευγένεια, τον ακέραιο χαρακτήρα του και ότι απετέλεσε εξαίρετο παράδειγμα Ξηρομερίτη,
Ψ Η Φ Ι Ζ Ε Ι

  1. Να παραστούν στην κηδεία  ο Πρόεδρος και Μέλη του Κεντρικού  Συμβουλίου.
  2. Να επιδοθεί το ψήφισμα  αυτό στην οικογένεια του εκλιπόντος.
  3. Να επιδοθεί το ψήφισμα στο Σύλλογο Αποδήμων Φυτειωτών «ΤΟ ΛΙΓΟΒΙΤΣΙ».
  4. Να γίνει δωρεά στη μνήμη του.
  5. Να δημοσιευθεί το  παρόν ψήφισμα στον Αιτωλοακαρνανικό τύπο.

Για το Κεντρικό Συμβούλιο
Ο  Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας


Δημήτρης Στεργίου                        Αθανάσιος Γεροδημήτρης

Σχόλια