Κυκλοφόρησαν οι 2 τόμοι της εφημερίδας “Χρυσοβιτσάνικα Νέα” μαζί με ευρετήριοΜετά από 32 χρονια λειτουργίας και με την συμπλήρωση 180 φύλλων έκδοσης της διμηνιαίας εφημερίδας “Χρυσοβιτσάνικα Νέα” το Δ.Σ. του Συλλόγου κυκλοφορεί ένα ευρετήριο της εφημερίδας, που θα διευκολύνει σημαντικά τους ερευνητές και αναδιφητές αλλά και τους απλούς αναγνώστες της εφημερίδας.
Το έργο της ευρετηρίασης έγινε από τον Αλέξανδρο Σάββα, ο οποίος εργάστηκε με ζήλο και επιμονή για να το τελειώσει. Η ευρετηρίαση δεν μπορεί να θεωρηθεί εξαντλητική. Πάντως έχει καταχωρηθεί η περισσότερη ύλη κι η πιο σχετική με το χωριό και την επαρχία μας. Κι αυτό ήταν κι ένα από τα κριτήρια ευρετηρίασης.
Το ευρετήριο αυτό μπορεί ν’ αποτελέσει την βάση για την κατάρτιση του γενικού-αναλυτικού ευρετηρίου της εφημερίδας κι ελπίζουμε στο μέλλον, εαν λυθούν μια σειρά προβλημάτων να καταστεί τούτο δυνατόν. Αλλά κι η παρούσα έκδοση έχει πολλά να συνεισφέρει στην έρευνα και εν γένει προσπάθεια που καταβάλλεται για την ανάπτυξη του χωριού μας.
Το ευρετήριο (κατάλογος αρθρογράφων και θεμάτων) περιλαμβάνεται στο τέλος του Β’ τόμου της εφημερίδας (φύλλα από 101 έως 180) ενώ στην αρχή του ίδιου τόμου περιλαμβάνεται ένα εξασέλιδο αφιέρωμα στα 32 χρόνια έκδοσης της εφημερίδας.
Οι 2 τόμοι της εφημερίδας, που κυκλοφορούν με έγχρωμο το εξώφυλλο, αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο μνήμης απαραίτητο για όλους τους Χρυσοβιτσάνους. Και οι δύο δεμένοι τόμοι (Α και Β) τιμώνται 30 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτησή τους μπορούν να επικοινωνούν με τον Αλεξ. Σάββα, τηλ. 210.3470021

Σχόλια