24,5 εκ. ευρώ για σύνδεση Πλατυγιαλίου με Ιονία Οδό


Έγκριση διάθεσης 24.5 εκ. ευρώ για τη «Σύνδεση της Ιονίας Οδού με τον Αστακό από τον κόμβο Πλατυγιαλίου έως τον ισόπεδο κόμβο Αγίου Δημητρίου» αποφασίστηκε από τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρο Καλογιάννη, ο οποίος υπέγραψε την απόφαση για δημοπράτηση του έργου.
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή τμήματος μήκους 7 χλμ. του οδικού άξονα Αστακός – Γέφυρα Γουριάς. Ο οδικός άξονας θα συνδέει τον Αστακό και το λιμάνι Πλατυγιαλίου με την Ιόνια Οδό.
Στα πρώτα 3,5 χλμ. η χάραξη ακολουθεί την υφιστάμενη οδό με βελτιώσεις μικρής κλίμακας. Στη συνέχεια θα ακολουθηθεί νέα χάραξη προκειμένου η υφιστάμενη οδός να λειτουργεί ως παράπλευρη οδός.
Για την εξυπηρέτηση οικισμών της περιοχής προβλέπεται επίσης κατασκευή:
  • τεσσάρων παράπλευρων οδών μήκους 3,5 χλμ περίπου
  • 2 γεφυρών
  • δύο ισόπεδων κόμβων
* Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» και ο διαγωνισμός θα γίνει από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Οδικών Σηράγγων και Υπογείων Έργων (ΕΥΔΕ ΟΣΥΕ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του υπουργείου.

Σχόλια