Εκλογοαπολογιστική Γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας Ξηρομεριτών (Ο.Π.ΣΥ.Ξ), την Δευτέρα 27 Μαΐου


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
      Το Κεντρικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ξηρομέρου (Ο.Π.ΣΥ.Ξ.) σύμφωνα με το άρθρο 21 του ισχύοντος καταστατικού, σας καλεί να μετέχετε στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Μαϊου 2013,  ώρα 17:30 μ.μ. στα γραφεία της ΠΑΝ.ΣΥ.  επί της οδού Πατησίων 5, 4ος όροφος – Πλατεία Ομονοίας, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:
1.-Εκλογή  Προεδρείου Γεν. Συνέλευσης & Εφορευτικής Επιτροπής.
2.-Διοικητικός & Οικονομικός Απολογισμός.
3.-Έκθεση  Εποπτικού Συμβουλίου.
4.-Αντάμωμα Ξηρομεριτών (ιδέες – προτάσεις).
5.-Πραγματοποίηση εκλογών.................
      Με αίτηση τριών (3) τουλάχιστον συλλόγων-μελών προς το Κ.Σ. ή δέκα πέντε (15) αντιπροσώπων  τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίαση, μπορούν να προστεθούν στην ημερησία διάταξη και νέα θέματα για συζήτηση (άρθρο 21 παρ.13).
     Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το 1/3 των αντιπροσώπων των συλλόγων μελών (άρθρο 21 παρ.15).
      Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο χωρίς νέα πρόσκληση των μελών, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό παρόντων μελών ( άρθρο 21 παρ. 15).
       Η ταμειακή τακτοποίηση των Συλλόγων-Μελών (0,90 € επί τον αριθμό των ψηφισάντων στη Γ.Σ. κάθε συλλόγου-άρθρα 8, 21 παρ.9 του καταστατικού) αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των αντιπροσώπων τους στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας (άρθρο 21 παρ. 9).     
     Όπως είναι γνωστό, η συνδρομή κάθε Συλλόγου-Μέλους προς την Ο.Π.Σ.Υ.Ξ. λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.
        Οι υποψήφιοι για  Κ.Σ. ή Εποπτικό ή Αντιπρόσωποι στην ΠΑΝ.ΣΥ. μαζί με την αίτησή τους θα καταβάλουν και παράβολο δικαιώματος υποψηφιότητας  5 € (αρ. 8 παρ. γ )
       Οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές αυτοπροσώπως ή μέσω fax έως το Σάββατο  25 Μαϊου 2013 στα γραφεία της Ομοσπονδίας . (αρ. fax 210 52 32 676).
       Οι Σύλλογοι-μέλη μας παρακαλούνται να υποβάλουν, μέχρι την Παρασκευή 24/5/13 και ώρα 8.00 μ.μ. ονομαστικό κατάλογο των Αντιπροσώπων τους για την Γενική Συνέλευση.
     Τα γραφεία της Ομοσπονδίας θα παραμείνουν ανοιχτά στις 24, 25 Μαϊου από ώρα 18:00 - 20:00.
 Τηλέφωνα επικοινωνίας: Δημήτρης Στεργίου 6972-660909, Θανάσης Γεροδημήτρης  6944156783.

   Για το Κ.Σ. της Ο.Π.Σ.Υ.Ξ.
Ο Πρόεδρος         Ο  Γ. Γραμματέας
Δημήτρης Στεργίου    Αθανάσιος Γεροδημήτρης 

Σχόλια