Χωρίς Διοικητικό Συμβούλιο το ΤΟΕΒ ΧρυσοβίτσαςΤην παραίτηση τους υπέβαλαν τα τρία από τα πέντε μέλη του νεοσύστατου Δ.Σ.
Μη μπορώντας να αντέξουν τις δυσβάσταχτα χρέη και τις τρέχουσες υποχρεώσεις του οργανισμού.

Αυτό είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη για τον οργανισμό διότι εκκρεμούν χρέη σε οργανισμούς ΔΕΗ, ΙΚΑ, δάνειο τραπέζης και αγωγές σε δικαστήριο που πρέπει να στηρίξουν ορίζοντας νομικό σύμβουλο.   

Σχόλια