Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ξηρομέρου.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση, την δεκάτη εβδόμη (17η) του μηνός Ιουλίου, του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη  απόφασης στο κάτωθι θέμα:
1. Έγκριση προτάσεων της μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Αστακού, ανάδειξη ιστορικού κέντρου Αστακού και αισθητική παρέμβαση, ενοποίηση και ανάδειξη των σημαντικών σημείων της πόλης με την κεντρική πλατεία». (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη- Σαμαρά Κωστούλα).
Ο λόγος του εκτάκτου της συνεδρίασης έγκειται στην εκπνοή των προθεσμιών για την έγκριση των προτάσεων της μελέτης.

Ο Πρόεδρος 

Παπαναστάσης Στυλιανός

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κος Πυθαγόρας Σαμαράς προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. κα. Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά – Ενταύθα
2. κα. Ευθυμία Χ. Καραπάνου-Κολοβού – Αγρίνιο
3. κ. Φώτιο Π. Λιβάνη – Ενταύθα
4. κ. Ιωάννη Α. Ζορμπά – Αθήνα
5. κ. Ανδρέα Α. Μαγγίνα – Ενταύθα
6. κ. Σπύρο Γ. Λυμπεράτο – Ενταύθα
7. κ. Ζώη Χ. Μητσάνη – Ενταύθα
8. κ. Νικόλαο Β. Μπίτα – Παλαιομάνινα
9. κ. Γιώτη Αλέξανδρο - Ενταύθα
10. κ. Σπύρο Θ. Λύτρα – Ενταύθα
11. κ. Ηλία Α. Ταμπάκη – Πειραιάς
12. κ. Σπύρο Α. Καϋμενάκη – Μύτικας
13. κ. Μουρκούση Βασίλειο – Κανδήλα
14. κ. Παναγιώτη Ε. Γαζέτα – Ενταύθα
15. κ. Αναστάσιο Χ. Κατσιπάνο – Αγρίνιο
16. κ. Ιωάννη Γ. Λύτρα – Αγρίνιο
17. κ. Κων/νο Β. Κυριάκο – Βασιλόπουλο
18. κ. Κων/νο Θ. Μπαμπούρη – Ενταύθα
19. κ. Απόστολο Π. Ντίνο – Ενταύθα
20. κ. Κων/νο Ι. Λαϊνά – Ενταύθ
21. κ. Κατσαούνη Ελευθέριο- Μύτικ
22. κ. Ερωτόκρ. Π. Γαλούνη - Αρχοντοχώρι
23. κ. Θωμά Ι. Ρετούλη - Αρχοντοχώρι
24. κ. Παναγιώτη Ι. Τζαχρήστα - Φυτείε
25. κ. Παντελή Κ. Ψηλό - Φυτείε
26. κ. Γεράσιμο Δ. Βότση - Ενταύθα 

ΚΟΙΝ/ΣΗ
- Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Αστακού.
- Προϊστάμενο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κο Μασσαλή Γεώργιο.

Σχόλια