Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Επιστολή Κατσιφάρα για την στήριξη της αμπελοκαλλιέργειαςΣειρά παρεμβάσεων για την προστασία και την στήριξη της αμπελοκαλλιέργειας προτείνει με επιστολή του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Τσαυτάρη, με κοινοποίηση προς τον αναπληρωτή υπουργό Μάξιμο Χαρακόπουλο και τον Γενικό Γραμματέα Μόσχο Κορασίδη.
Μεταξύ άλλων ο κ. Κατσιφάρας ζητά την εφαρμογή του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης Κορινθιακής Σταφίδας με οικονομική ενίσχυση (αντίστοιχο των αμπελιών) για να ανανεωθούν οι παλιές φυτείες, την επανένταξη της Καλλιέργειας στο Πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας, καθώς και την διατήρηση της στρεμματικής ενίσχυσης τουλάχιστον στο επίπεδο που είναι σήμερα και με τη νέα ΚΑΠ.
Παράλληλα ο Περιφερειάρχης τονίζει: «Για το πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης των οινοποιήσιμων αμπελιών, όπως σας έχουμε τονίσει σε προηγούμενη επιστολή μας, κρίνουμε αναγκαίο για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας επειδή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από πολλούς αμπελουργούς, να υπάρξει ανώτατο όριο στρεμμάτων (15-20 στρ) στην επιδοτούμενη έκταση ανά παραγωγό, ώστε να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα περισσότεροι παραγωγοί και να υπάρξει δικαιότερη κατανομή των οικονομικών ενισχύσεων».

Αναλυτικά αναφέρεται στην επιστολή:
«Κύριε Υπουργέ,
Προτεραιότητα της Αγροτικής Πολιτικής μας αποτελεί η καλλιέργεια της Κορινθιακής Σταφίδας, αλλά και οι οινοποιήσιμες καλλιέργειες αμπελιών• η προστασία και στήριξη του δυναμικού αυτού κλάδου του πρωτογενούς τομέα και αυτό γιατί είναι από τους πλέον παραδοσιακούς και ισχυρούς της Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειάς μας, αφού απασχολεί ένα μεγάλο μέρος του αγροτικού πληθυσμού, παράγοντας  εξαιρετικά προϊόντα και εξασφαλίζοντας ικανοποιητικό εισόδημα.
Συγκεκριμένα θέλουμε να σας κάνουμε γνωστά τα εξής:
Από την καλλιέργεια της Κορινθιακής Σταφίδας παράγεται προϊόν εξαγώγιμο κατά 95%, το οποίο καλλιεργείται σε μειονεκτικές και ορεινές περιοχές, χωρίς την δυνατότητα εναλλακτικής καλλιέργειας. Πρόκειται για ένα παραδοσιακό προϊόν με υψηλό όμως κόστος παραγωγής. Η ετήσια παραγωγή του είναι διαρκώς μειωμένη και αυτό οφείλεται στο ότι ο αμπελώνας της Κορινθιακής διαρκώς γερνάει με αποτέλεσμα την  μείωση της παραγωγικότητάς του, χωρίς να έχουν οι παραγωγοί την οικονομική δυνατότητα να προβούν σε ανασύσταση.
Για την προστασία και στήριξη της καλλιέργειας αυτής θεωρούμε αναγκαίο να γίνουν τα εξής:
1. Εφαρμογή Προγράμματος Αναδιάρθρωσης Κορινθιακής με οικονομική ενίσχυση, (αντίστοιχο των αμπελιών) για να ανανεωθούν οι παλιές φυτείες.
2. Επανένταξη της Καλλιέργειας στο Πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας.
3. Διατήρηση της στρεμματικής ενίσχυσης τουλάχιστον στο επίπεδο που είναι σήμερα και με τη νέα ΚΑΠ.
Για την αμπελοκαλλιέργεια οινοποιήσιμων ποικιλιών, θεωρούμε ότι είναι θέμα άμεσης προτεραιότητας ο έλεγχος και η συγκράτηση των παρανόμων φυτεύσεων χωρίς δικαιώματα, φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια είναι πλέον ανεξέλεγκτο, αφού είναι αδύνατος ο έλεγχος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
Η εφαρμογή του μέτρου αυτού θα πρέπει να γίνει στους φυτωριούχους παραγωγής φυτών αμπέλου και στους εισαγωγείς (που είναι και λίγοι), οι οποίοι θα είναι υποχρεωμένοι σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο έτους να υποβάλλουν σχετική δήλωση παραγωγής ή εισαγωγής, κατόπιν θα ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και εν συνεχεία όταν διαθέτουν τα φυτά, θα υποβάλλουν λίστα παραγωγών με τις αντίστοιχες άδειες φύτευσης, για να παρακολουθείται η διάθεση.
Για το πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης των οινοποιήσιμων αμπελιών, όπως σας έχουμε τονίσει σε προηγούμενη επιστολή μας, κρίνουμε αναγκαίο για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας επειδή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από πολλούς αμπελουργούς, να υπάρξει ανώτατο όριο στρεμμάτων (15-20 στρ) στην επιδοτούμενη έκταση ανά παραγωγό, ώστε να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα περισσότεροι παραγωγοί και να υπάρξει δικαιότερη κατανομή των οικονομικών ενισχύσεων».

Σχόλια