Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Χρυσοβιτσάνων Ξηρομέρου “Τα Κόροντα”


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Χρυσοβιτσάνων Ξηρομέρου "Τα Κόροντα” 
Σας προσκαλεί να λάβετε μέρος στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει στις 8/12/2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 π.μ. 
Στο Πολιτιστικό Κέντρο εργαζόμενων του ΟΤΕ (Γ’ Σεπτεμβρίου 110), όπου θα συζητηθούν και θα παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
• Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ. 
από 10/12/2012 μέχρι 8/12/2013
• Προγραμματισμός δράσης
Καλούνται να δώσουν το παρόν όλα τα μέλη του Συλλόγου και όλοι οι απόδημοι Χρυσοβιτσάνοι που κατοικούν στο Ν. Αττικής.
Θα ακολουθήσει προβολή εικόνων και βίντεο δραστηριοτήτων του Συλλόγου έτους 2013 επιμέλεια Αλέξανδρου Τίτα.  
                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο
      Η Πρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας

   Ελένη Βασ. Σάββα            Γεράσιμος Σπ. Ζορμπάς

Σχόλια