Αυτοί είναι οι 12 κλάδοι που επιδοτούνται «χρυσά» από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Ποιες δαπάνες ενισχύονται


«Πακέτο» επιδοτήσεων φέρνει με νέο του πρόγραμμα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε δώδεκα επαγγελματικούς.... κλάδους στη μεταποίηση και εμπορία αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων ύψους 100 εκατ. ευρώ, το οποίο θα χορηγηθεί με διαδικασίες εξπρές.
Το πρόγραμμα, απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις και αναμένεται να δημοσιευθεί μέσα στο Δεκέμβρη και μέχρι τις αρχές του 2014 θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων, αναφέρει το Εθνος. Για ποιες δαπάνες παρέχεται η ενίσχυση:


 • Για την κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων
 • Για την προμήθεια και την εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των των εργαστηριών στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας
 • Τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση, αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης
 • Την αγορά καινούργιων οχημάτων- ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για την μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίηση- μεταποίησης καθώς και την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου
 • Τα γενικά έξοδα μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων και άδειες πέρα των παραπάνω δαπανών.
 • Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία ετικέτας του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για την διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος
 • Την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς.
 • Την αγορά φαξ, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων, software telescripteurs, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
Ποιοι είναι οι 12 κλάδοι που επιδοτούνται Κρέας:
 • Εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής
 • Ιδρυση νέων μονάδων σφαγείων δυναμικότητας μέχρι 400 τόνων κρέατος
 • Ιδρυση μονάδων τεμαχισμού, τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων
Γάλα :
 • Ιδρυση και επέκταση τυροκομείων
 • Εκσυγχρονισμός τυροκομείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση, ώστε να τηρούνται οι όροι υγιεινήες και να προωθηθούν τα ποιοτικά κριτήρια ΠΟΠ, ΠΓΕ της χώρας
 • Ιδρυση ή εκσυγχρονισμός μικρών μονάδων γιαούρτης και άλλων ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος
Αβγά- Πουλερικά
 • Ιδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αβγών
 • Ιδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αβγών που τυποποιούνται με βάση αναγνωρισμένες προδιαγραφές
 • Ιδρυση πτηνοσφαγείων με πρώτη ύλη προϊόντα ποιότητας ειδικών εκτροφών και ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις για βιολογικά παραγόμενα προϊόντα σφαγής
 • Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων
 • Ιδρυση μονάδων τεμαχισμού- τυποποίησης – μεταποίησης κρέατος πουλερικών
Μέλι:
 • Εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας μονάδων τυποποίησης, επεξεργασίας και συσκευασίας μελιού.
 • Ιδρυση μικρών μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας μελιού σε ορεινές και νησιώτικες περιοχές
 • Ιδρυση ή εκσυγχρονισμός ή επέκταση μονάδων για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι
Δημητριακά:
 • Ιδρυση ξηραντηρίων δημητριακών
 • Ιδρυση νέων μονάδων αποφλοίωσης, επεξεργασίας, τυποποίησης ρυζιού
 • Ιδρυση οριζοντίων αποθηκών σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές
Ελαιούχα προϊόντα
 • Εκσυγχρονισμός ελαιοτριβείων αποκλειστικά και μόνο δύο φάσεων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές με βιολογική πρώτη ύλη
 • Ιδρύσεις επεκτάσεις τυποποιητηρίων ελαιόλαδου για την παραγωγή επώνυμων συσκευασιών
 • Ιδρυσυ, επέκταση, εκσυγχρονισμός σποροελαιουργείων
Οίνος:
 • Ιδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας
 • Προσθήκη, εκσυγχρονισμός, επέκταση γραμμής εμφιάλωσης οίνου σε οινοποιεία για την κάλυψη αναγκών εμφιάλωσης της παραγωγής
Οπωροκηπευτικά
 • Ιδρυση μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών
 • Ιδρυση εγκατάστασης στατικών ψυγείων και κατασκευή μικρής δυναμικότητας συσκευαστηρίων κηπευτικών.
 • Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών
 • Ιδρυση νέων μονάδων χυμοποίησης και αποξήρανσης φρούτων
 • Ιδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση μονάδων παραγωγής τουρσιών και ψητών λαχανικών
Ανθη
 • Ιδρυση, εκσυγχρονισμός επέκταση τυποποιημένων δρεπτών άνθεων και γλαστρικών
 • Ιδρυση ξηραντηρίων άνθεν
 • Δημιουργία νέων εγκαταστάσεων εμπορίας
Ζωοτροφές
 • Δημιουργία και εκσυγχρονισμός μονάδων παραγωγής αποκλειστικά βιολογικών, τυποποιημένων μειγμάτων ζωοτροφών
Σπόροι
 • Ιδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης φόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού
Αρωματικά φυτά
 • Δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμός μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

Σχόλια