Ερωτόκριτος Π. Γαλούνης απαντώ στην λάσπη των τελευταίων ημερών στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο


ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
           
            Σχετικά  με δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών  στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο ,που αναφέρονται στο πρόσωπό μου και προς ενημέρωση των πολιτών , αποκατάσταση της αλήθειας , αλλά  και προς διασκέδαση κάθε δυσμενούς εντύπωσης που επιχειρείται να δημιουργηθεί σε βάρος μου,  καθιστώ γνωστά τα ακόλουθα : 
          Με την υπ΄αρ. 77/2012 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδος κηρύχθηκα ένοχος και μάλιστα κατά πλειοψηφία, γιατί στις 20-3-2005 με την ιδιότητα του Δημάρχου του Δήμου Αλυζίας δεν προέβην στην έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ποιμνιοστασίου δημότη του Δήμου Αλυζίας στο Τοπ. Διαμέρισμα Αρχοντοχωρίου , όπως είχε αποφασισθεί με την υπ΄αρ. 11/2005 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του παραπάνω Δήμου , ήτοι για παράβαση του άρθρου 259 ΠΚ (παράβαση καθήκοντος) .Σημειωτέον , ότι για την ίδια   παραπάνω  αποδιδόμενη σε εμένα πράξη, είχα κηρυχθεί αθώος με βάση την υπ΄αρ. 984/2010 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου  Πατρών. Επανήλθε δε η υπόθεση ενώπιον του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδος κατόπιν αναίρεσης του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου .
          Όπως προκύπτει από το σκεπτικό της παραπάνω υπ΄αρ. 77/2012 απόφασης , κρίθηκε από το Δικαστήριο , ότι με τη μη χορήγηση της επίμαχης άδειας  λειτουργίας ποιμνιοστασίου, ζημίωσα τον  αιτούντα δημότη με το ποσό των 23.658 ευρώ. Με την παραπάνω δε αποδιδόμενη παράλειψη ,δεν προκάλεσα οποιαδήποτε ζημία στο Δήμο Αλυζίας , ούτε εξάλλου  στην εκδοθείσα απόφαση γίνεται οποιαδήποτε αναφορά για πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας στο Δήμο. Συνεπώς η παραπάνω καταδίκη μου και με βάση  το άρθρο 146 παρ. 1 περ. γ΄ του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) , του άρθρου 14 παρ. 2 και  του  άρθρου  236 παρ. 1 περ. γ΄του Ν. 3852/2010 (Σχέδιο Καλλικράτης), όπως  αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ. 6 του Ν. 4071/2012  , ουδόλως επηρεάζει το δικαίωμά μου και την πρόθεσή μου  να  συμμετέχω στις  επερχόμενες  δημοτικές  εκλογές με οποιαδήποτε ιδιότητα , δηλαδή και με αυτή του  Δημάρχου .
             Αξίζει να σημειωθεί , ότι η αίτησή μου περί αναίρεσης της παραπάνω καταδικαστικής  απόφασης απερρίφθη από τον Άρειο Πάγο για τυπικούς και όχι ουσιαστικούς λόγους .
           Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα , ότι υπηρετώ την τοπική αυτοδιοίκηση επί 27 συνεχόμενα έτη (12 ως Πρόεδρος της πρώην Κοινότητας Αρχοντοχωρίου , 8 ως Δήμαρχος του Δήμου Αλυζίας και 7 ως Δημοτικός Σύμβουλος του ίδιου Δήμου και του Δήμου Ξηρομέρου), χωρίς ποτέ να κατηγορηθώ και πολύ περισσότερο να καταδικαστώ για οποιοδήποτε αδίκημα  σε βάρος  της περιουσίας της Κοινότητας και του Δήμου .
             Όσον αφορά το θέμα της υπηρεσιακής μου κατάστασης , είναι γνωστό ότι μετά την κατάργηση του ΤΕΙ Μεσολογγίου τοποθετήθηκα στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος (Τμήμα Αμαλιάδας) και ήδη από το Νοέμβριου του έτους 2013 ζήτησα άδεια άνευ αποδοχών (ήδη είχα θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα), προκειμένου να είμαι κοντά στους πολίτες ενόψει των επερχόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών .Τα σχόλια , ότι δήθεν  δεν εμφανιζόμουν ποτέ στην υπηρεσία μου , είναι εντελώς αβάσιμα και δεν αντέχουν στην κοινή λογική , αφού είναι γνωστό , ότι με βάση το Νόμο , ο Δήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του απέχει από τα καθήκοντα της υπηρεσίας του . Εάν δε η αποχή αυτή είναι μικρή ή μεγάλη ,αυτή  εξαρτάται από την εμπιστοσύνη των πολιτών στο πρόσωπο του Δημάρχου , που στη δική μου περίπτωση ήταν πολύ μεγάλη .
          Την  επακολουθήσασα πρόσφατα απόλυση από την υπηρεσία μου   ,η οποία σημειωτέον  έγινε με βάση το Δημοσιουπαλληλικό Κώδικα , δεν τη θεωρώ νόμιμη και ήδη προσέφυγα στο ΣτΕ και είμαι βέβαιος ότι θα δικαιωθώ, δεδομένου ότι με την παραπάνω απόφαση του Δικαστηρίου δεν προκάλεσα οποιαδήποτε ζημία , είτε στο Δήμο Αλυζίας  είτε  στο Ελληνικό Δημόσιο.        
        «Οι πληροφορίες» ότι δήθεν  πληρωνόμουν ταυτόχρονα από δύο υπηρεσίες του Δημοσίου , δηλαδή και από το ΤΕΙ Μεσολογγίου και από το Δήμο Αχαρνών , στον οποίο για ένα διάστημα ήμουν ειδικός  συνεργάτης  του  Δημάρχου του ομώνυμου Δήμου  , είναι απολύτως ψευδείς και συκοφαντικές . Όπως επίσης ψευδείς και συκοφαντικές είναι και «οι πληροφορίες» ,ότι υπήρξα δήθεν ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου Μεσολογγίου και ότι  ενδεχομένως  εισέπραττα  αποζημίωση  και  από  το  Δήμο  Μεσολογγίου  . 
        Όσον αφορά τα περί «σκανδάλου» στο Δήμο Αλυζίας , δηλώνω κατηγορηματικά  ότι  δεν έχω καμία σχέση με οποιοδήποτε τυχόν σκάνδαλο στο  Δήμο  αυτό.
         Τέλος , απευθυνόμενος  στους άσπονδους φίλους μου , τους διαβεβαιώνω  ότι έχω απεριόριστες αντοχές και πως στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές  θα είμαι υποψήφιος Δήμαρχος  του  Δήμου Ξηρομέρου . Περισσότερες δε απαντήσεις θα λάβουν το βράδυ των εκλογών .
         Για τα όσα δε συκοφαντικά και μειωτικά της τιμής και υπόληψής μου αναφέρονται στα παραπάνω δημοσιεύματα , επιφυλάσσομαι ρητά κάθε  νόμιμου  δικαιώματός  μου ενώπιον  των  αρμοδίων  Δικαστηρίων .        
        

                                   Αστακός  12-1-2014

                             Ερωτόκριτος Π. Γαλούνης 

Σχόλια