Δήλωση υποψηφιότητας Χουλιαρά-Παπαζήση Αναστασία με τον συνδυασμό «Δυνατό Ξηρόμερο-πρώτα ο πολίτης»

Δήλωση υποψηφιότητας Χουλιαρά-Παπαζήση Αναστασία με τον συνδυασμό«Δυνατό Ξηρόμερο-πρώτα ο πολίτης».

Σχόλια