Ο δρόμος Χρυσοβίτσα - Βαλόστρατο


Καλύφθηκαν, λίγο πριν το Πάσχα, με τσιμέντο οι 60 περίπου λακκούβες στο δρομο Χρυσοβίτσα- Βαλόστρατο, που έκαναν τον δρόμο επικίνδυνο και αδιάβατο. 
Το θέμα δεν είναι βέβαια πόσες ήταν ακριβώς οι λακκούβες δηλαδή 58 ή 60. Το θέμα είναι η επικίνδυνη καθυστέρηση, πάνω από 6 μήνες, που ήταν η αιτία να σπάσουν τα αυτοκίνητα τους οι συγχωριανοί μας και ο αγαπητός Κ. Μίχας (φούρναρης) να υποστεί βλάβη στο αυτοκίνητό του πάνω από 2.500€. Μεγάλο θέμα είναι επίσης ότι δεν λύθηκε οριστικά το θέμα γιατί χρειάζεται ο δρόμος επισκευή κι όχι τη πρόχειρη λύση του τσιμέντου γιατί μετά από 6 μήνες θα είμαστε στην ίδια θέση και χειρότερα.
                                            ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΙΚΑ ΝΕΑ 

Σχόλια