Δήλωση υποψηφιότητας Βραχά Παναγιώτη του Σπύρου με τον συνδυασμό ''ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ - πρώτα ο πολίτης''


Σχόλια