Δήλωση υποψηφιότητας του Βλαχοπάνου Ανδρέα με τον συνδυασμό ''Δυνατό Ξηρόμερο - πρώτα ο πολίτης''

Γεννήθηκα στο Βασιλόπουλο το έτος 1975. Ασχολούμαι αποκλειστικά με την γεωργία και την κτηνοτροφία. Είμαι μόνιμος κάτοικος Αστακού.

Σχόλια