Σταυροδοσία στις εκλογές του Δήμου Ξηρομέρου.

 

Δημότες που ψηφίζουν στην Δημοτική Ενότητα Αστακού.

Για το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου:
3 σταυροί προτίμησης από το γενικό ψηφοδέλτιο της Δ.Ε. Αστακού 
1 σταυρό προτίμησης (εξωτερική ψήφος) από το γενικό ψηφοδέλτιο της Δ.Ε. Αλυζίας ή της Δ.Ε. Φυτειών.

Για το Τοπικό Συμβούλιο: 
1 σταυρό προτίμησης στο ψηφοδέλτιο του τοπικού.

Δημότες που ψηφίζουν στην Δημοτική Ενότητα Αλυζίας.

Για το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου:
3 σταυροί προτίμησης από το γενικό ψηφοδέλτιο της Δ.Ε. Αλυζίας 
1 σταυρό προτίμησης (εξωτερική ψήφος) από το γενικό ψηφοδέλτιο της Δ.Ε. Αστακού ή της Δ.Ε. Φυτειών.

Για το Τοπικό Συμβούλιο: 
1 σταυρό προτίμησης στο ψηφοδέλτιο του τοπικού.

Δημότες που ψηφίζουν στην Δημοτική Ενότητα Φυτειών.

Για το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου: 
3 σταυροί προτίμησης από το γενικό ψηφοδέλτιο της Δ.Ε. Φυτειών 
1 σταυρό προτίμησης (εξωτερική ψήφος) από το γενικό ψηφοδέλτιο της Δ.Ε. Αστακού ή της Δ.Ε. Αλυζίας.

Για το Τοπικό Συμβούλιο:
1 σταυρό προτίμησης στο ψηφοδέλτιο του τοπικού.

Σχόλια