Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την Τρίτη 10/6/2014 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

 
Με την υπ. αριθ. πρωτ.  7632 / 05.06.2014 Πρόσκληση, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Παπαναστάσης Στυλιανός, καλεί τα μέλη για την διεξαγωγή Τακτικής  Συνεδρίασης, την Τρίτη  10.06.2014   και ώρα 21.00 μ.μ..
Η πρόσκληση:
O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Καλεί σε  Τακτική  Δημόσια Συνεδρίαση  την Δεκάτη  (10η)  του Μήνα  Ιουνίου του έτους 2014 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 21.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό  Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του  Ν. 3852/2010, για  λήψη  Απόφασης στα κάτωθι  θέματα:

1. ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ».
         (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα)

2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. (Εισηγητής  κος Μαγγίνας Ανδρέας)
3.  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014. (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα)
4. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. 
(Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα)
5. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ. (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα)
6. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ.  (Εισηγήτρια κα Καραπάνου- Κολοβού Ευθυμία)
7. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ. (Εισηγήτρια κα Καραπάνου- Κολοβού Ευθυμία)
8. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.  112/2013 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ‘ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ) ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ  ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ «ΠΗΓΑΔΙΑ» ΤΗΣ Τ.Κ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΙΟΥ’ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑ. (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα)
9. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ
(Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2013).     (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα)
10.    ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ
( Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2013)    (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα)
11. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ
(Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2014).   (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα)
12.ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ».  (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα)
13. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ: « ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΥΤΙΚΑ».          (Εισηγητής  κος Ταμπάκης Ηλίας)

14. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ: « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΩΝ». (Εισηγήτρια κα Καραπάνου- Κολοβού Ευθυμία)
 
15.ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΓΕΦΥΡΙΩΝ  ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΥΤΙΚΑ».   (Εισηγητής  κος Ταμπάκης Ηλίας)
16.  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ κο ΤΑΜΠΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟ, ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ.   (Εισηγητής  κος Ταμπάκης Ηλίας)
 

Ο  Πρόεδρος
                                      
Παπαναστάσης Στυλιανός

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κος Πυθαγόρας Σαμαράς  προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. κα. Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά – Ενταύθα
2. κα. Ευθυμία Χ. Καραπάνου-Κολοβού – Αγρίνιο                          
3. κ. Φώτιο Π. Λιβάνη – Ενταύθα                                          
4. κ. Ιωάννη Α. Ζορμπά – Αθήνα                                          
5. κ. Ανδρέα Α. Μαγγίνα – Ενταύθα                                      
6. κ. Σπύρο Γ. Λυμπεράτο – Ενταύθα                                     
7. κ. Ζώη Χ. Μητσάνη – Ενταύθα                                                 
8. κ. Νικόλαο Β. Μπίτα – Παλαιομάνινα
9. κ. Αλέξανδρο Γιώτη- Ενταύθα                                                         

10. κ. Σπύρο Θ. Λύτρα –  Ενταύθα                                            
11. κ. Ηλία Α. Ταμπάκη –   Πειραιάς                                              
12. κ. Σπύρο Α. Καϋμενάκη – Μύτικας
13. κα. Ελένη  Φ. Λιοπύρη  – Αρχοντοχώριο                                               

14. κ. Παναγιώτη Ε. Γαζέτα – Ενταύθα                                                   
15. κ. Αναστάσιο Χ. Κατσιπάνο –  Αγρίνιο                              
16. κ. Ιωάννη Γ. Λύτρα –  Αγρίνιο                                            
17. κ. Κων/νο Β. Κυριάκο – Βασιλόπουλο                                    
18. κ. Κων/νο Θ. Μπαμπούρη – Ενταύθα                                 
19. κ. Απόστολο Π. Ντίνο – Ενταύθα   
20. κ. Κων/νο Ι. Λαϊνά – Ενταύθα
21. κ. Ελευθέριο Κατσαούνη- Μύτικα
22. κ. Ηλία Κακούρη - Αρχοντοχώριο
23. κ. Θωμά Ι. Ρετούλη - Αρχοντοχώριο
24. κ. Παναγιώτη Ι. Τζαχρήστα - Φυτείες
25. κ. Παντελή Κ. Ψηλό - Φυτείες
26. κ. Γεράσιμο Δ. Βότση -  Ενταύθα
 

Σχόλια