Το νέο Δ.Σ. του Α.Ο. Αλυζιακού.


Εκλέχτηκε το Σαββάτο 21/6 το νέο Δ.Σ. του Α.Ο. Αλυζιακού. Πρόεδρος παραμένει ο κ. Λιβιτσάνης Θεόδωρος και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. είναι:
  • κ. Αποστολάκη Σπυριδούλα
  • κ. Βέρρη Ιωάννα
  • κ. Γαρίδας Δημήτριος
  • κ. Κατσαούνης Ελευθέριος
  • κ. Κοντογιάννης Γεώργιος
  • κ. Λάσκαρης Σωτήριος
  • κ. Παπαναστάσης Αλέξανδρος
  • κ. Παπανικόλας Δημήτριος

Σχόλια